ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
2003–2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin yıllara göre karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 1-6 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.72470  

2003–2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin yıllara göre karşılaştırılması

Aslı Çabuk1, Cem Çelik2, Rakibe Kaygusuz1, Mustafa Zahir Bakıcı1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Lab. Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ: Çalışmamızda 2003–2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran hastalardan Mikrobiyoloji laboratuvarına hepatit şüphesiyle gönderilen kan örneklerinde HCV antikorunun görülme sıklığı ve yıllar arasındaki dağılımların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 2003–2011 yıllarını kapsayan dokuz yıllık dönemde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaların Anti HCV sonuçları laboratuar kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: 2003–2011 yılları içerisinde Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen toplam 255764 kan örneğinin 5085’inde (% 1.9) anti HCV testi pozitif bulunmuştur. Bulunan HCV antikoru oranları yıllara göre karşılaştırıldığında ise oranların % 1.7 ile % 2.3 arasında değiştiği görülmüştür.
SONUÇ: HCV enfeksiyonunun güncelliğini sürdürmekte olduğu görülmektedir. Hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için verilerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Çalışmamızın bu konudaki literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anti HCV pozitif, Anti HCV testi, HCV antikoru, Seroprevalans


Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between 2003-2011

Aslı Çabuk1, Cem Çelik2, Rakibe Kaygusuz1, Mustafa Zahir Bakıcı1
1Clinical Microbiology Lab. Cumhuriyet University Medical Faculty Sivas, Turkey
2Department Of Microbiology,cumhuriyet University, Sivas, Turkey

OBJECTIVE: İn this study, it is aimed to compare the prevalance of HCV antibody in hepatitis suspected blood samples taken from the patients applying to the Research and Practice Hospital of xxxxx University between the years from 2003 to 2011 and the rates of HCV antibody in those years.
METHODS: in this study, the anti HCV results of patients applying to the Research and Practice Hospital of xxxxx University in those nine years (from 2003 to 2011) are researched according to the retroactive records of laboratory.
RESULTS: in 5085 blood samples (% 1.9) of 255764 in total sent to the microbiology laboratory between the years from 2003 to 2011, anti HVC test is found positive. When the rates of founded HCV antibody are compared with the years, it is seen that rates vary between 2.3 % and 1.7 %.
CONCLUSION: it is seen that HCV infection maintains its up-to-dateness. The data should be up to date to keep the illness under control constantly. It is thought that this study will contribute the literature about this subject.

Keywords: Anti HCV positive, Anti HCV test, HCV antibody, Seroprevalence


Aslı Çabuk, Cem Çelik, Rakibe Kaygusuz, Mustafa Zahir Bakıcı. Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between 2003-2011. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Cem Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (73 kere görüntülendi)
 (1992 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale