ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Nrf2 inhibitörü Brusatol, sıçanlarda anti-inflamasyon ve anti-oksidatif stres yoluyla çekal ligasyonu ve delinmeye bağlı akciğer hasarını iyileştirir [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4): 467-476 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.75232  

Nrf2 inhibitörü Brusatol, sıçanlarda anti-inflamasyon ve anti-oksidatif stres yoluyla çekal ligasyonu ve delinmeye bağlı akciğer hasarını iyileştirir

Ersen ERASLAN1, Ayhan TANYELİ2, Mustafa Can GÜLER2, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR3, Tuncer NACAR2, Ömer TOPDAĞI4, Elif POLAT5
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ağrı, Türkiye.
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum.
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, brusatolün sıçanlarda çekal ligasyon ve delinme (CLD) modelinin neden olduğu akciğer hasarı üzerine olası yararlı etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 32 adet Sprague Dawley erkek sıçan 4 randomize gruba ayrıldı. Gruplar grup 1 (sham), grup 2 (CLD), grup 3 (DMSO) ve grup 4 (0.5 mg/ml brusatol) olarak programlandı. Grup 1'de karın bölgesine orta hatta dikey insizyon uygulandı ve CLD modeli oluşturmadan tekrar kapatıldı. Grup 2'de 18 saat CLD yapıldı. Grup 3'te, %1 DMSO, 10 gün boyunca iki günde bir periton içine 0.3 ml uygulandı. Son uygulama CLD 'den 30 dakika önce yapıldı. Grup 4'te brusatol 10 gün boyunca iki günde bir periton içine 0.5 mg/ml olarak uygulandı. Son uygulama CLD'den 30 dakika önce yapıldı. CLD bittikten sonra, sıçanlar sakrifiye edildi ve akciğer dokuları çıkarıldı.
BULGULAR: MDA, MPO, OSI, TOS, TNF-α ve IL-1β değerleri grup 2 ve 3'te, grup 1'e kıyasla anlamlı derecede yükselirken, SOD ve TAS değerleri azaldı. Antioksidan enzim aktivitesindeki artışın aksine; MDA seviyesi, MPO aktivitesi, TOS, OSI, TNF-α ve IL-1β değerleri grup 4'te grup 2 ve 3'e göre önemli ölçüde azaldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçta, sıçanlarda CLD kaynaklı akciğer hasarına karşı brusatol etkin rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Brusatol, Oksidatif Stres, Sitokin, Çekal Ligasyon ve Delinme, Akciğer


Nrf2 Inhibitor Brusatol Ameliorates Cecal Ligation and Puncture-induced Lung Injury in Rats via Anti-inflammation and Anti-oxidative Stress

Ersen ERASLAN1, Ayhan TANYELİ2, Mustafa Can GÜLER2, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR3, Tuncer NACAR2, Ömer TOPDAĞI4, Elif POLAT5
1Department of Physiology, Faculty of Medicine, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Department of Nutrition and Dietetics, High School of Health, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkey.
4Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
5Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the possible beneficial effects of brusatol on lung injury caused by cecal ligation and puncture (CLP) model in rats.
METHODS: In this study, 32 Sprague Dawley male rats were divided into 4 randomized groups. The groups were programmed as group 1 (sham), group 2 (CLP), group 3 (DMSO), and group 4 (0.5 mg/ml brusatol). In group 1, a midline vertical incision was applied to the abdominal region and closed again without forming a CLP model. Group 2 performed CLP for 18 hours. In group 3, 1% DMSO was administered intraperitoneally 0.3 ml once every two days for 10 days. The last application was made 30 minutes before CLP. In group 4, brusatol was administered intraperitoneally at 0.5 mg/ml once every two days for 10 days. The last application was made 30 minutes before CLP. After CLP was over, the rats were sacrificed and lung tissues were removed.
RESULTS: MDA, MPO, OSI, TOS, TNF-α and IL-1β values increased significantly in groups 2 and 3 compared to group 1, while SOD and TAS values decreased. Unlike the increase in antioxidant enzyme activity; MDA level, MPO activity, TOS, OSI, TNF-α and IL-1β values decreased significantly in group 4 compared to groups 2 and 3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, brusatol may play an effective role against CLD-induced lung injury in rats.

Keywords: Brusatol, Oxidative stress, Cytokine, Cecal Ligation and Puncture, Lung


Ersen ERASLAN, Ayhan TANYELİ, Mustafa Can GÜLER, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR, Tuncer NACAR, Ömer TOPDAĞI, Elif POLAT. Nrf2 Inhibitor Brusatol Ameliorates Cecal Ligation and Puncture-induced Lung Injury in Rats via Anti-inflammation and Anti-oxidative Stress. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4): 467-476

Sorumlu Yazar: Ersen ERASLAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (64 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale