ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 91-98 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.76259  

Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini

Soner AKGÜN, İsmail SUNAR
İSU Merkez Laboratuvarı,Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, ekstraksiyon yapmadan direkt enjeksiyon sıvı kromatografisi-üçlü quadrupole kütle spektrometresi (LC-MS/MS) cihazı ile 20 adet ambalajlanmış içme suyu örneğinde akrilamid analizi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan sulardan, 20 adet ambalajlanmış içme suyu kullanılarak ekstraksiyon yapmadan LC-MS/MS cihazına direkt enjeksiyonla 20 numunenin akrilamid analizi gerçekleştirildi. Analiz, bir turbo iyon sprey arayüzü ile donatılmış bir üçlü dörtlü kütle analizörü kullanılarak gerçekleştirildi. Yöntem doğrusallık, hassasiyet ve matris etkisi için doğrulandı.
BULGULAR: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan sulardan, 20 adet ambalajlanmış içme suyu kullanılarak ekstraksiyon yapmadan LC-MS/MS cihazına direkt enjeksiyonla 20 numunenin akrilamid analizi gerçekleştirildi. Analiz, bir turbo iyon sprey ara yüzü ile donatılmış bir üçlü dörtlü kütle analizörü kullanılarak gerçekleştirildi. Yöntem doğrusallık, hassasiyet ve matris etkisi için doğrulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkeler geliştikçe sanayileşme artmakta ve buna bağlı olarak her geçen gün içme sularının karakteristik yapılarında da daha kompleks yapılar meydana gelmektedir. Gelişmişlik düzeyine bağlı olarak insanların daha temiz bir çevre yönünde duyarlılığı artmaktadır.
Bu çalışma ile yapılan analizler sonucunda uluslararası standartlarda yer alan Avrupa Birliği ve Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen içme sularında akrilamid miktarının yönetmeliklerde sırasıyla belirtilmiş olan 0,1 µg/L ve 0,5 µg/L limit değerinin altında kaldığı gözlemlendi. Çalışmamızda, ambalajlanmış sularda direkt enjeksiyonla ESI (+) (elektro sprey iyonizasyon pozitif) modunda LC-MS/MS cihazına direkt enjeksiyon ile akrilamid örneklerinin analizi yapıldı. Analiz edilen 20 adet ambalajlanmış içme suyu için metodun tayin limiti 2,114 ng/L olup, 8 örnekte akrilamid tespit edildi. Ambalajlanmış içme suyu örneklerinde akrilamid seviyesi 12,29 ng/L ile 35,31 ng/L arasında değişmekteydi.
İçme suyu arıtımında poliakrilamid kullanımı sonucu suda kalıntı olarak polimerin %5'i monomer çözünmüş halde kalır ve nihai suda akrilamid birikebilir. İçme suyu kalitesini arttırmak için su arıtım prosesinde sentetik polimer flokülantlar yerine doğal flokülantlar kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: LC-MS/MS, ambalajlamış içme suyu, akrilamid, direkt enjeksiyon


Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS

Soner AKGÜN, İsmail SUNAR
İSU Central Laboratory,Kocaeli

INTRODUCTION: In this study, acrylamide analysis was aimed in 20 packaged drinking water samples with direct injection liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (LC-MS / MS) device without extraction
METHODS: Acrylamide analysis of 20 samples was carried out by direct injection into LC-MS / MS device without extraction using 20 packaged drinking water from the waters with in the scope of the Regulation on Water for Human Consumption. The analysis was carried out using a triple quaternary mass analyzer equipped with a turbo ion spray interface. Method confirmed for linearity, precision and matrix effect.
RESULTS: In our study, linearity, detection and determination limit, accuracy, repeatability, reproducibility and recovery parameters were calculated to demonstrate the performance of the method used. The combined pool RSD value of 3,291 % forrepeatability, the combined pool RSD value of 2,804 % forreproducibility and the average recovery value of 99,241 %. Thanks to the method used, simultaneous analysis of the 0,1 µg/L determination limit and acrylamide parameter was performed
DISCUSSION AND CONCLUSION: As countries develop, industrialization increases and accordingly, more complex structures are formed in the characteristic structures of drinking water day by day. Depending on the level of development, people's sensitivity towards a cleaner environment increases.
As a result of the analyzes made with this study, it was observed that the amount of acrylamide in the drinking water determined by the European Union and the Environmental Protection Agency, which is in the international standards, remained below the limit value of 0,1 µg/L and 0,5 µg/L respectively. In our study, the analysis of acrylamide samples was done by direct injection in packaged waters with direct injection to LC-MS/MS device in ESI (+)(electro spray ionization positive) mode. The determination limit of the method for 20 packaged potable water analyzed is 2,114 ng/L and acrylamide was detected in 8 samples. Acrylamide level in packaged drinking water samples ranged from 12,29 ng/L to 35,31 ng/L.
As a result of the use of polyacrylamide in drinking water treatment, 5 % of the polymer remains as dissolved in the water and acrylamide can accumulate in the final water. Instead of synthetic polymer flocculants, natural flocculants can be used in the water treatment process to improve drinking water quality.

Keywords: LC-MS/MS, packaged drinking water, acrylamide, direct enjection


Soner AKGÜN, İsmail SUNAR. Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 91-98

Sorumlu Yazar: Soner AKGÜN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (131 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale