ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 57-64 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.79027  

Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri

Pınar Kaynar
Hitit Üniversitesi

Sağlıklı bir yaşam için temiz suya erişimin büyük bir önemi vardır. Doğrudan yada dolaylı olarak insan sağlığı açısından herhangi bir fiziksel, kimyasal, mikrobiyojik hatta radyoaktif risk teşkil etmemesi ve çeşitli hastalıklara/zehirlenmelere yol açmaması gerekmektedir. Su güvenliği, yerinden alınan numunelerin laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarıyla sağlanmakta ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu analiz sonuçlarının güvenilirliği ile güvenli suya ulaşım sağlanmaktadır. Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz hizmetlerinde güvenilir sonuçların elde edilmesinin sağlanmasında ise akreditayonun önemi büyüktür. Ülkemizde, bu analizleri yapan su laboratuvarların akreditasyon işlemleri TS EN ISO/IEC 17025 standardı ile gerçekleştirilmektedir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı 18.12.2017 tarihinde yenilenmiştir. TS EN ISO/IEC 17025 standardın yenilenmesiyle akredite su laboratuvarlarının hizmetlerindeki uygulamalarda değişimler yaşanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, yenilenen TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standart ile akredite olan ve/veya olacak su laboratuvarların gerekliliklerinin tanımlanması, faaliyetlerine yönelik uygulamaların belirlenmesi ve değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standart ile temel değişiklik madde yapılandırılmasıyla olmuştur. TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardın yeni gelen değişimler içerisinde en önemli temel değişikliklerden birisi su laboratuvarlarında risk temelli düşüncenin uygulanmaya başlanmasıdır. Yenilenmiş bu standart ile laboratuvar faaliyetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesi ve yürütülmesi sırasında gizliliğe önem verilmesi vurgulanmıştır. Bu standart kapsamında; laboratuvar tanımı içerisine deney, kalibrasyon ve müteakip deney veya kalibrasyonla ilgili numune alma faaliyetleri girmiştir. Sadece numune alma faaliyeti yapan bir kuruluş, bu faaliyeti ile TS EN ISO/IEC 17025: 2017 kapsamında akredite olabilmektedir. Kimyasal ve mikrobiyolojik kantitatif analiz sonuçların raporlarında bir gerekliliğe, şartnameye veya standarda uygunluk beyanı belirtildiği durumlarda; laboratuvarların ölçüm belirsizliklerinin uygulanmasının bir göstergesi olan karar kuralının oluşturulması tanımlanmıştır. TS EN ISO/IEC 17025: 2017 revizyon standartla; bilgi teknolojilerine odaklanılması, bilgisayar sistemlerinin kullanımı, elektronik sonuç üretimi, elektronik kayıtlar ve raporlar, yazılımın geçerliliği gibi ifadeler daha sık geçmekle birlikte güvenliğinin sağlanmasına da önem verilmiştir. Ayrıca bu standart ile terminoloji netleştirilmesiyle doğrulama, geçerli kılma ve meteorolojik izlenebilirlik gibi terimlere de açıklık getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su, laboratuvar, akreditasyon


Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision

Pınar Kaynar
Hitit University

Access to clean water have great importance for a healthy life. It should not directly or indirectly pose any physical, chemical, microbiological or even radioactive risks in terms of human health and should not cause various diseases/poisonings. Water safety is ensured and kept under control with the results of chemical and microbiological analysis of the samples, which were sampling. With the reliability of these analysis results, access of safe water is provided. Accreditation have great importance in ensuring reliable results in chemical and microbiological analysis services. In our country, accreditation procedures of the water laboratories are carried out with the TS EN ISO/IEC 17025 standard. TS EN ISO/IEC 17025 standard which was renewed on 18.12.2017. With the renewal of the TS EN ISO/IEC 17025 standard, changes in the practices of the services of accredited water laboratories have occurred. In this study, with the renewed TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standard, it is aimed to define the requirements of the water laboratories accredited and/or will be accredited, to determine the practices for their activities and to reveal the changes. The basic change with TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standard was the clause configuration. In the TS EN ISO/ IEC 17025: 2017, one of the most important basic changes is the introduction of risk-based thinking in water laboratories. With this renewed standard, emphasis is placed on impartiality while conducting laboratory activities, and confidentiality. Under this standard, definition of laboratory was comprised of testing, calibration and sampling associated with subsequent testing or calibration. Only an organization, that performs sampling activities can be accredited within the scope of TS EN ISO/IEC 17025: 2017 with this activity. Where a declaration of conformity to requirement, specification or standard is specified in the reports of chemical and microbiological quantitative analysis results; the establishment of the decision rule, which is an indicator of the application of measurement uncertainties of laboratories, has been described. With TS EN ISO/IEC 17025: 2017 revision standard; expressions such as focusing on information technologies, usage of computer systems, production of electronic results, electronic records and reports, and the validity of the software are more frequent, but it has also importance to ensure its security. In addition, by clarifying the terminology with this standard, terms such as verification, validation and metrological traceability have been clarified.

Keywords: Water, laboratory, accreditation


Pınar Kaynar. Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 57-64

Sorumlu Yazar: Pınar Kaynar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (264 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale