ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Sentetik Piretroid İnsektisit Tetramethrin’in Albino Fareler’de (Mus Musculus)Serum Proteinleri Üzerine Etkileri* [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(2): 65-71

Sentetik Piretroid İnsektisit Tetramethrin’in Albino Fareler’de (Mus Musculus)Serum Proteinleri Üzerine Etkileri*

Mustafa Çalışkan
Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Myo Çevre Sağlığı Programı Gölbaşı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, sentetik piretroid insektisit tetramethrinin, albino fareler (Mus musculus)’de, serum proteinleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: 4-8 haftalık farelere tetramethrinin subletal dozları (250 ve 500 mg/kg/gün), 13 hafta süreyle ağız yoluyla verilmiştir. Deney sonunda, farelerin kalplerinden alınan kan örnekleri Durheim tüplerine konarak, 20-25 oC’de 45 dakika pıhtılaştırılmaya bırakıldıktan sonra, soğutmalı santrifüjde (+4 oC), 7000-7500 rpm’de, 15 dakika santrifüj edilmiştir. Elde edilen serum örneklerinde selüloz asetat elektroforez yöntemiyle, serum proteinlerinin analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonunda, uygulama gruplarının sonuçları, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; albumin, α-globulin ve β-globulin miktarlarında meydana gelen değişikliğin istatiksel açıdan önemsiz, buna karşın her iki grupta da γ-globulin miktarında, kontrol grubuna göre meydana gelen azalmanın istatiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur.
SONUÇ: Tetramethrinin, farelerde γ-globulin miktarında azalmaya neden olduğu görülmüştür. γ-globulin miktarındaki bu değişikliğin, söz konusu insektisitin canlı vücudunda humoral bağışıklığı olumsuz yönde etkilemesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
* Bu çalışma bilim uzmanlığı tezinin bir bölümüdür

Anahtar Kelimeler: Sentetik piretroid, tetramethrin, Mus musculus, serum proteinleri


The Effects of Synthetic Pyrethroid Insecticide Tetramethrin on the Serum Proteins of Albino Mice (Mus musculus)

Mustafa Çalışkan
Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Myo Çevre Sağlığı Programı Gölbaşı, Ankara

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to detect the effects of the synthetic pyrethroid insecticide tetramethrin on the serum proteins of albino mice (Mus musculus).
METHODS: The sublethal dosages (250 ve 500 mg/kg/day) of the tetramethrin was given to the 4-8-weeks mice by orally during 13 weeks. At the end of the study, blood was collected by the heart puncture and put into Durheim tubes and then left to coagulation at 20-25oC. Tubes were centrifuged (+4 oC) at 7000-7500 rpm for 15 minutes. Apprroximately 20-30 μl serum was collected. The analysis of the serum proteins was established by cellulose acetate electrophoresis assay.
RESULTS: At the end of the study, when the results of sublethal dosages of tetramethrin were compared with the results of the control group, the alteration of the amounts of albumin, α-globulin and, β-globulin was not statistically significant, but on the other hand, the decrease of the amount of γ-globulin in test group was statistically significant in compare with the control group.
CONCLUSION: It was found that tetramethrin causes a decrease on the amount of γ-globulin in mice. It was thought that the alteration of γ-globulin caused by this insecticide is spesifically critical impact upon humoral immunity.

Keywords: Synthetic pyrethroid, tetramethrin, Mus musculus, serum proteins


Mustafa Çalışkan. The Effects of Synthetic Pyrethroid Insecticide Tetramethrin on the Serum Proteins of Albino Mice (Mus musculus). Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(2): 65-71

Sorumlu Yazar: Mustafa Çalışkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (3714 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale