ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Yeniden önem kazanan arboviral enfeksiyon etkeni: Zika virüs [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 89-98 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.80269  

Yeniden önem kazanan arboviral enfeksiyon etkeni: Zika virüs

Yavuz Uyar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD ve Tıbbi Viroloji Bilim Dalı, İstanbul

Zika virüs (ZIKV), ilk olarak 1947 yılında Uganda’da
bir Rhesus maymunundan izole edilen Flavivirus
cinsine ait bir arbovirüs (artropod kaynaklı virüs)’tür.
Bulaş, çoğunlukla Culicidae ailesi ve Aedes cinsi
(çoğunlukla Aedes aegypti) sivrisinekler tarafından
olmaktadır. Insan-dışı primatlar ve muhtemelen
kemirgenler rezervuar olarak rol oynamaktadır.
Semptomlar (ateş, makulopapüler döküntü, eklem
ağrısı ve konjoktivit) sivrisinek ısırığı sonrası genellikle
üç ila 12 gün sonra kuluçka döneminden sonra
görülür. Asemptomatik vakalar sıktır. Son yıllarda,
virolojik çalışmalar hastalığın Afrika, Asya ve Pasifik
Okyanusya’da tanımlandığını göstermektedir. 2013
yılı sonunda başlayan büyük bir salgında Batı Pasifik
adaları etkilenmiştir. 2015 yılında, Brezilya yerel
sağlık yetkilileri, ZIKV salgını sırasında aynı anda
mikrosefalili doğan bebeklerin sayısında bir artış
olduğunu gözlemledi. Ön tanılar hastaların klinik
özellikleri, seyahat yerleri ve tarihleri ile onların
aktivitelerine dayanmaktadır. ZIKV laboratuvar tanısı,
genellikle serum veya plazmada virüsü, viral nükleik
asiti ya da virüs spesifik immünoglobulin M ve nötralize
edici antikorları tespit etmek yoluyla gerçekleştirilir.
Ne yazık ki, ZIKV enfeksiyonu için belirli bir tedavi
veya aşı bulunmamaktadır. Tedavisi semptomatik
olarak yapılmaktadır. Enfeksiyona karşı korunma,
sivrisinek ısırmasından korunmaya ve sivrisineklerin
salgın bölgelerinde eradike edilmesine dayanır.

Anahtar Kelimeler: Arbovirüs, Zika virüs, Vektör kaynaklı enfeksiyon, Sivrisinek, Aedes


An re-emerging arboviral infectious agent: Zika virus

Yavuz Uyar
Istanbul University, Cerrahpasa School of Medicine, Dept. of Medical Microbiology and Medical Virology, Istanbul

Zika virus (ZIKV), is an arbovirus (arthropod borne
virus) belonging to the Flavivirus genus that was first
isolated from a Rhesus monkey in 1947 in Uganda.
The transmission is mostly vectorial by mosquitoes of
the Culicidae family and of the Aedes genus (mostly
Aedes aegypti). Non-human primates and possibly
rodents play a role as reservoir. The symptoms (fever,
maculopapular rush, arthralgia and conjunctivitis)
appear after an incubation period after the mosquito
bite and usually last three to 12 days. Asymptomatic
cases are frequent. In recent years, virological
studies have allowed identifying the virus in
Africa, Asia, and Oceania, in the Pacific. Beginning
at the end of 2013, a large outbreak affected the
West Pacific islands. In 2015, Brazilian local health
authorities also observed an increase in babies born
with microcephaly at the same time of an outbreak
of ZIKV. Preliminary diagnosis is based on the clinical
features of patient, places and travel dates, and
activities. Laboratory diagnosis of ZIKV is generally
performed by testing serum or plasma to detect virus,
viral nucleic acid, or virus-specific immunoglobulin M
and neutralizing antibodies. Unfortunately, there is
no specific treatment or vaccine for ZIKV infection.
The treatment is symptomatic. Prevention against
the infection relies on individual protection against
mosquito bites and eradication of mosquitoes in
outbreak areas.

Keywords: Arbovirus, Zika virus, Vector-borne infection, Mosquito, Aedes


Yavuz Uyar. An re-emerging arboviral infectious agent: Zika virus. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 89-98

Sorumlu Yazar: Yavuz Uyar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (2497 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale