ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ankara’da Tüketilen Pastörize Sütlerin Mikrobiyolojik Kalitesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 171-176

Ankara’da Tüketilen Pastörize Sütlerin Mikrobiyolojik Kalitesi

Sumru Çıtak, Nihal Yücel, Neslihan Gündoğan
Gazi University, Faculty Of Science And Arts, Deparment Of Biology, 06500 Teknikokullar, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, Ankara’da değişik marketlerden toplanan 54 adet kutu ve pastörize süt örnekleri mikrobiyolojik kaliteleri yönünden incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Toplam canlı bakterinin %37’sinin, koliform’un %24’ünde, E.coli’ nin %7.4’ünde,
psikrotrofik mikroorganizmaların %31.4’ünde tespit edilen koloni sayımı 102-103 adet/ml iken, S.aureus‘ un %22.2’sinde, Enterokok’un %9.52‘ sinde tespit edilen koloni sayımı 2.0x101 adet/ml olarak bulunmuştur.
BULGULAR: Araştırma sonuçları, üretim sırasındaki hijyen koşullarının kötü olduğunu göstermektedir.
SONUÇ: Buna ilave olarak, şişe ve kutu pastörize süt örneklerinin iyi bir bakteriyolojik kaliteye sahip olmadıkları ve halk sağlığı açısından riske sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pastörize süt, bakteriyolojik kalite


Research On The Microbiological Quality Of The Pasteurized Mılk Presenting To The Consumption On Ankara

Sumru Çıtak, Nihal Yücel, Neslihan Gündoğan
Gazi University, Faculty Of Science And Arts, Deparment Of Biology, 06500 Teknikokullar, Ankara

OBJECTIVE: In this research, totally 54 samples of bottled and cartoned pasteurized milk from different markets in Ankara were examined in order to determine the microbiological quality.
METHODS: There were 102-103 total viable bacteria per ml in 37% of samples, 102-103 coliform per ml in 24%, 102-103 E.coli per ml in 7.4%,
RESULTS: 102-103 psychrotrophic microorganisms per ml in 31.4%, 2.0x101 S.aureus per ml in 22.2 %, 2.0x101 Enterococcus per ml in 9.52% of samples.
CONCLUSION: The results of the survey indicate that the problems are related to poor hygiene during production. In addition to, bottled and cartoned pasteurized milk samples have got risk for the public health and haven’t got a good bacteriological quality.

Keywords: Pasteurized milk, bacteriological quality


Sumru Çıtak, Nihal Yücel, Neslihan Gündoğan. Research On The Microbiological Quality Of The Pasteurized Mılk Presenting To The Consumption On Ankara. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 171-176

Sorumlu Yazar: Sumru Çıtak


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1977 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale