ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 31-36 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.82584  

Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı

Zeki Aras1, Uçkun Sait Uçan2
1Konya İl Sağlık Müdürlüğü, 42 040, Selçuklu, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilin Dalı, 42075, Kampüs, Konya, Türkiye

AMAÇ: Amaç: Listeriozis, insan ve hayvanlarda abort, septisemi ve meningoensefalitise sebep olmaktadır. Enfekte köpekler Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) suşlarını dışkı ve idrarları ile etrafa saçtıkları için halk sağlığı yönünden büyük bir öneme sahiptirler. Bu çalışmada, Konya bölgesinde ki köpeklerde listeriozis enfeksiyonu serolojik yöntemlerle araştırılması amaçlandı.


YÖNTEMLER: Yöntem: Çalışmanın köpek materyalini Konya il merkezinde bulunan belediye köpek barınağı (n = 106) ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (SÜVF) Köpekçilik Araştırma ve Uygulama ünitesinde bulunan köpekler (n = 20) ile SÜVF Kliniklerine getirilen köpeklerden (n = 9) alınan toplam 135 kan serumu oluşturdu. Serumlar Mikro Standart Tüp Aglütinasyon (mSAT) ve ELISA testleri ile incelendi. Guruplar arası istatistiksel farklılıklar X2 testi ve fisherin kesin X2 testleri ile belirlendi.
BULGULAR: Bulgular: Toplam 135 kan serum örneğinin 31’i (% 23) mSAT ile ve 21’i (% 15.5) ELISA ile pozitif bulundu. Ondört serum örneği sadece mSAT testi ile pozitif bulunurken ELISA testi ile negatif olarak bulundu. Kan serum örneklerinin 114 tanesi (% 84.5) ELISA testi ile negatif olarak bulundu. Listeriozisin serolojik sıkılığı Konya Belediye Köpek Barınağı, SÜVF Köpekçilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi ve SÜVF kliniklerine getirilen köpekler için sırasıyla, mSAT testi ile % 24.5, %11.1 ve % 20, ELISA testi ile % 19.8, % 0 ve % 0 olarak bulundu. ELISA testi sonuçlarına göre, belediye köpek barınağında bulunan köpeklerde enfeksiyonun seroprevalansı diğer iki kaynağa ait köpeklere göre daha yüksek olarak bulundu.
SONUÇ: Sonuç: Bu çalışma ile Konya bölgesi sokak köpeklerinde yüksek sayılabilecek bir oranda ve ilk kez L. monocytogenes seropozitifliği tespit edildi. Bu yüksek oranın veteriner ve insan halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Köpek, Listeria monocytogenes, ELISA, mSAT, Halk Sağlığı


The seroprevalence of canine listeriosis in dogs in Konya province

Zeki Aras1, Uçkun Sait Uçan2
1Konya Provincial Directorate Of Health, 42 040, Selcuklu, Konya, Turkey
2Department Of Microbiology, Faculty Of Veterinary Medicine, Selcuk University Campus, 42 075 Konya, Turkey

OBJECTIVE: Objective: Listeriosis causes abortion, septicemia and meningoencephalitis in human and animals. The infected dogs have important role for public health due to they can spread Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) strains by their faces or urines. The aim of this study was to investigate the presence of listeriosis in dogs in Konya Province.
METHODS: Methods: A number of 135 blood serum samples were collected from dogs from city pound of Konya (n = 106) or from the clinics (n = 9) and dog research unit (n = 20) of the Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University. Samples were examined by Micro Standard Tube Agglutination Test (mSAT) and ELISA. The statistical differences between groups were determined by the x2 test and fisher exact x2 tests.
RESULTS: Results: Of the 135 serum samples tested, 31 (23%) and 21 (15.5%) were found to be positive for listeriosis by mSAT and ELISA, respectively (Table 1). Fourteen serum samples which were positive by mSAT were negative with ELISA. The 114 of 135 (84.5%) samples were found negative by ELISA. The frequency of listeriosis in the city pound of Konya, the clinics, and dog research unit of the Veterinary Faculty, Selcuk University was found 24.5%, 11.1% and 20% by mSAT and 19.8%, 0% and 0% by ELISA, respectively (Table 1). According to ELISA result, the listeriosis frequency was found higher in dogs of city pound than in animals from the clinics and dog research unit of the Veterinary Faculty.
CONCLUSION: Conclusions: The seropositivity of L. monocytogenes was found in a high rate for the first time in stray dogs in Konya Province by this study. This high sero-positivity is concern of Veterinary and human public health.

Keywords: ELISA, dog, Listeria monocytogenes, mSAT, Public Health


Zeki Aras, Uçkun Sait Uçan. The seroprevalence of canine listeriosis in dogs in Konya province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012; 69(1): 31-36

Sorumlu Yazar: Zeki Aras, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (55 kere görüntülendi)
 (2091 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale