ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ticari Ve Kendi Hazırladığımız Echınococcus Igg Elisa İle Kist Hidatikli Hastalarda Operasyon Öncesi Ve Sonrası Total Igg Yanıtlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 139-146

Ticari Ve Kendi Hazırladığımız Echınococcus Igg Elisa İle Kist Hidatikli Hastalarda Operasyon Öncesi Ve Sonrası Total Igg Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Hasan Ayçiçek1, Yusuf Peker2, Mehmet Yaşar2, Mehmet Tanyüksel1, Nail Ersöz2, Ali Akdeniz2, Tarık Ünsal2
1Gata, Mikrobiyoloji Ve Kl. Mik. A.d. Parazitoloji B.d., Etlik, Ankara
2Gata, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Etlik, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada insan kistik ekinokokkozis'inin (CE) serodi agnozu amacıyla radyolojik ve klinik olarak kesin tanısı konulmuş CE'li 18, diğer helmintler (Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Toxocara canis (visceral larva migrans), Taenia saginata, Schistosoma haematobium ve Ascaris lumbricoides) ile infekte toplam 60 ve kontrol grubu olarak sağlıklı 100 kişiden toplanan serumlarda, ticari E.granulosus ELISA ve koyun karaciğer kist sıvı antijeni ile hazırladığımız ELISA protokolü ile total IgG antikorları aranmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada esas olarak kendi hazırladığımız E. granulosus ELISA kitinin standardize edilerek rutin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Ameliyatı takip eden birinci ve üçüncü aylarda IgG değerlerinde yükselme görülmüşken, onikinci ve ondokuzuncu aylarda bu değerlerin operasyon öncesi değerlerinin de altına indiği belirlenmiştir.
BULGULAR: Ticari ve kendi hazırladığımız ELISA kitlerine ait sonuçların yapılan istatistiksel analizinde (Mann-Whitney U testi) anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, koyun karaciğer kist sıvısı kullanılarak standardize edilen ELISA kitinin rutin olarak CE'nin serodiagnozunda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, ELISA, koyun kist sıvı antijeni


Evaluation Of Pre-And Postoperative Total Igg Responses In Patients With Cystic Hydatidosis Using Commercial And In-House Echinococcosis Igg Elisa

Hasan Ayçiçek1, Yusuf Peker2, Mehmet Yaşar2, Mehmet Tanyüksel1, Nail Ersöz2, Ali Akdeniz2, Tarık Ünsal2
1Gata, Mikrobiyoloji Ve Kl. Mik. A.d. Parazitoloji B.d., Etlik, Ankara
2Gata, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Etlik, Ankara

OBJECTIVE: In this study for the serodiagnosis of human Cystic echinococcosis (CE) 18 sera from radiological-clinical diagnosed patients with CE, 60 patients infected with various helminths (Trichuris trichiura Enterobius vermicularis, Toxocara canis, Taenia saginata, Shistosoma haematobium, and Ascaris lumbricoides), and 100 sera from healthy persons were investigated for existence of total IgG antibodies, by commercial and in-house E.granulosus ELISA kits from sheep. The aim of present study was to standardize in-house E.granulosus ELISA kit for routine laboratory tests.
METHODS: Pre-and postoperative IgG values evaluated with both tests. In 1st-3rd months following the operation increase in IgG values was observed whereas, the decrease was observed in 12th and 19th months, which were below the preoperative IgG values.
RESULTS: There was no significant difference (Mann-Whitney U test) between commercial and in-house ELISA kits (p>0.05).
CONCLUSION: These data revealed that the in-house ELISA kit�� which were prepared by using sheep liver cyst fluid antigens could be used in serodiagnosis of CE.

Keywords: Cystic echinococcosis, ELISA, sheep cyst fluid antigen


Hasan Ayçiçek, Yusuf Peker, Mehmet Yaşar, Mehmet Tanyüksel, Nail Ersöz, Ali Akdeniz, Tarık Ünsal. Evaluation Of Pre-And Postoperative Total Igg Responses In Patients With Cystic Hydatidosis Using Commercial And In-House Echinococcosis Igg Elisa. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 139-146

Sorumlu Yazar: Hasan Ayçiçek


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1908 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale