ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Maraşotu (Nicotiana rustica L.) kullanımının lenfosit alt gruplarına etkilerinin araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 21-26 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.88155  

Maraşotu (Nicotiana rustica L.) kullanımının lenfosit alt gruplarına etkilerinin araştırılması

Murat Aral1, İbrahim Aral2, Hasan Çetin Ekerbiçer1, Mustafa Çelik1, Serpil Şeriban Doğan1, Nuriye İsmihan Ece Paköz1
1Ksü Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ad, Kahramanmaraş
2Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Ankara

AMAÇ: AMAÇ: Bu çalışmada “Maraş otu” kulanımının lenfosit alt gruplarına olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Sigarayı bırakmak için Maraş otu kullanmaya başlayan ve bu otun bağımlısı olan sağlıklı gönüllüler olgu grubunu ve sağlıklı, herhangi bir tütün ürünü kullanmayan gönüllüler kontrol grubunu oluşturuyordu. Deneklerden bir defa alınan tam kan örneklerinde hücresel immün sisteme ait lenfosit alt grupları Becton Dickinson marka kitler kullanılarak akım sitometrik yöntemle değerlendirildi.
BULGULAR: Olgu ve kontrol gruplarındaki tüm denekler erkek olup yaş ortalamaları açısından gruplar birbirine benzerdi. Olgu grubunun CD4+/CD8+ T hücre oranları, CD19+ (B lenfosit) ve CD4+ (T helper lenfosit) hücre yüzdeleri ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Bununla birlikte, olgu grubunun CD16+56+ (Natural Killer lenfosit) ve CD8+ (T sitotoksik lenfosit) hücre yüzdeleri ortalamaları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek idi. CD3+ (total T lenfosit) hücre yüzdeleri ortalamaları ise her iki grupta da benzer olarak saptandı.
SONUÇ: : “Maraş otu” kullanımının tiryakilerde hücresel immüniteyi göreceli olarak arttırdığı, humoral immüniteyi ise azalttığı düşünülmektedir. Neticede her türlü sapma ile sonuçlanan immün yanıtlar, çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, sigara konusunda olduğu gibi, Maraş otunun kullanıcılarının da sağlığa olabilecek etkiler konusunda uyarılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maraş otu, dumansız tütün, lenfosit alt grupları, immün sistem


Investigation of the effects of lymphocyte sub-groups of the use of Maraş powder (Nicotiana rustica L.)

Murat Aral1, İbrahim Aral2, Hasan Çetin Ekerbiçer1, Mustafa Çelik1, Serpil Şeriban Doğan1, Nuriye İsmihan Ece Paköz1Murat Aral, İbrahim Aral, Hasan Çetin Ekerbiçer, Mustafa Çelik, Serpil Şeriban Doğan, Nuriye İsmihan Ece Paköz. Investigation of the effects of lymphocyte sub-groups of the use of Maraş powder (Nicotiana rustica L.). Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 21-26

Sorumlu Yazar: İbrahim Aral, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (60 kere görüntülendi)
 (2002 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale