ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Toksoplazmoz Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Yeri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 195-202

Toksoplazmoz Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Yeri

Semra Tunçbilek
Genom Moleküler Tanı Laboratuvarı, Ankara

Toxoplasma gondii tüm dünyada insanlarda sık görülen infeksiyon etkenlerinden biridir. İnsan toksoplazmozunun laboratuvar tanısı klasik olarak serolojik testlere dayanmaktadır. Fakat bu testler immünsuprese hastalardaki toksoplazma ensefaliti ve pnömonisi ile intrauterin toksoplazma infeksiyonu ve oküler toksoplazmozun
tanısında yetersiz kalmaktadır. Polimeraz zincir reaksiyonunun (PZR) insan örneklerinde kullanılarak T.gondii’yi belirlemedeki yeri birçok çalışma ile araştırılmaktadır. Sonuçlar PZR’nunun intrauterin, oküler, serebral ve dissemine toksoplazmozda kullanılabilecek hızlı ve duyarlı bir test olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Toksoplazmoz, polimeraz zincir reaksiyonu


The Role Of Polymerase Chaın Reaction In The Diagnosis Of Toxoplasmosis

Semra Tunçbilek
Genom Moleküler Tanı Laboratuvarı, Ankara

Toxoplasma gondii is one of the most common infectious agents among humans throughout the world. Laboratory diagnosis of human toxoplasmosis has relied traditionally on serological tests. But these tests are inadequate in immunocompromised patients toxoplasma encephalitis and pneumonia, intrauterine toxoplasma
infections and ocular toxoplasmosis. Many studies have done to assess the value of detecting T.gondii in human samples using polymerase chain reaction (PCR). Findings created that PCR could be a rapid and sensitive technique for the diagnose of intrauterine, ocular, cerebral and disseminated toxoplasmosis.

Keywords: Toxoplasmosis, polymerase chain rection


Semra Tunçbilek. The Role Of Polymerase Chaın Reaction In The Diagnosis Of Toxoplasmosis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 195-202

Sorumlu Yazar: Semra Tunçbilek


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1947 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale