ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 64 (2)
Cilt: 64  Sayı: 2 - 2007
EDITÖRE MEKTUP
1.
Eski Sorunsala Yeni Mücadele Soluğu Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Strengthening of the Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases System (ESCCDS) in Turkey
Efsun Akbaş
Sayfalar 1 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sivas İl Merkezi'nde Satışa Sunulan Taze Ve Salamura Beyaz Peynirlerin Brucella Bakterileri Yönünden İncelenmesi
Investigation of Brucella m the Fresh White Cheeses and Brine for Pickling Cheeses Sold in Central of the Sivas
Mehmet Ataş, Ömer Poyraz, Ahmet Alim, Ahmet Duran Ataş, Adnan Çelik
Sayfalar 9 - 14

3.
Bakterilerin Antibiyotiklere Duyarlılığına Antioksidanların Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria
Akif İ. Qurbanov, Azade Attar
Sayfalar 14 - 20

4.
Türkiye'de Kene Isırığı Öykülü Olgularda Tıck- Borne Encephalıtıs Virüsünün Seroprevalansı
Seroprevalence of Tick-Borne Encephalitis Virüs (TBEV) Among Cases with Tick Bite History in Turkey
Yavuz Uyar, Alper Akçalı, Ahmet Çarhan, Etem Özkaya, Mustafa Ertek
Sayfalar 21 - 25

5.
İnsan Servikal Karsinoma Hücre Dizisinde Nitrik Oksit İle Yönlendirilen Hücre Ölümü Üzerinde Hidrojen Peroksidin Etkisi
Effects of Hydrogen Peroxide on Nitric Oxide Mediated Cellular Death in Human Cervical Carcinoma Celi Line
Yasemin Baskın, Nur Olgun
Sayfalar 26 - 33

6.
Pınus Nıgra (Arnold) Subsp. Nıgra var. Caramanıca (Loudon) Rehder. Yapraklarında Kurşun Kirliliğinin Araştırılması
Investigation of Lead Pollution in Leaves of Pinus Nigra (arnold) Subsp. Nigra Var. Caramanica (loudon) Rehder
Kultiğin Çavuşoğlu, Şükran Çakır Arıca
Sayfalar 41 - 46

DERLEME
7.
Bilim, Araştırma Ve Etik
Science, Research and Ethics
Erdem Aydın
Sayfalar 47 - 53

8.
Tıpta Teknolojik Gelişimin Neden Olduğu Kavram Değişimleri: Kişiselleştirilmiş Tıp
Changes in Concepts of the Technological Progress: Personalized Medicine
Yasemin Baskın
Sayfalar 54 - 59

9.
Fermente Et Ürünlerinde Fonksiyonel Starter Kültürler Ve Probiyotikler
Functional Starter Cultures and Probiotics in Fermented Meat Products
Gülden Başyiğit, Aynur Gül Karahan, Birol Kılıç
Sayfalar 60 - 69

LookUs & Online Makale
w