ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 64 (3)
Cilt: 64  Sayı: 3 - 2007
EDITÖRE MEKTUP
1.
Doğumunun 110. Yılında Prof. Dr. Mehmet Zühdi Berke
İn memory of Prof. Dr. Mehmet Zühdi BERKE: On His 110th Birthyear
Alper Akçalı
Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Enteral Beslenme Ürünlerindeki Vitamin B2 Miktarının Hplc İle Belirlenmesi
Quantitative Determination of Vitamin B2by HPLC in Enteral Nutritional Products
Pınar Kaynar, Meşküre Canbolat, Mehmet Bingöl, Aynur Polat
Sayfalar 5 - 9

3.
Şanlıurfa Yöresi Sokak Köpeklerinde Toxoplazmosis, Leishmaniosis Ve Listeriosisin Seroprevalansı
Seroprevalance of Toxoplasmosis, Leishmaniosis and Listeriosis in Stray Dogs in the Province of Sanliurfa, Turkey
Cahit Babür, Mehtap Gül Altaş, Bekir Çelebi, Murat Sevgili, Ayşegül Taylan Özkan, Ahmet Gökçen
Sayfalar 11 - 16

4.
Farklı Liken Örneklerindeki Usnik Asit Miktarlarının Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
Determination of Usnic Acid Levels in Various Lichen Species by High Performance Liquid Chromatography and their Antimicrobial Activities
Demet Cansaran Duman
Sayfalar 17 - 21

5.
Preoperatif Burun Kültürlerinde Staphylococcus Aureus Araştırılması
Investigation of Staphylococcus aureus in Pre-operative Nasal Cultures
Ebru Aykut Arca, Nihal Karabiber, Süha Şen
Sayfalar 23 - 26

6.
Translasyonel Çalışmalar İçin İn Vitro Nöroblastoma Sağaltım Modeli
İn Vitro Neuroblastoma Therapy Model for Translational Studies
Yasemin Baskın, Nur Olgun
Sayfalar 27 - 33

DERLEME
7.
Ekinokokkosis Tanısı
Diagnosis of Echinococcosis
Gül Ruhsar Yılmaz, Cahit Babür
Sayfalar 35 - 44

TARIHI MAKALE
8.
Türkiye' De Q Humması (Rapor 1)
Q Fever in Turkey (Report 1)
Dr. S. Payzın, Vet. Dr. S. Bilal Golem
Sayfalar 45 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w