ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 64 (ER-1)
Cilt: 64  Ek: ER-1 - 2007
EPIDEMIYOLOJI RAPORU
1.
Hastane Enfeksiyonları
Sibel Aşcıoğlu
Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi
İ. Ahmet Müezzinoğlu, Demet Kurtoğlu, Meral Çerçi
Sayfalar 3 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Episouth Projesi Başlatıldı
Şehnaz Tumay, Ayşegül Gözalan
Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
İkinci Uluslararası Clostridium difficile Sempozyumu
Belkıs Levent, Meral Turan
Sayfalar 6 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
İyi Laboratuvar Yönetimi Eğitim Kursları
Ray Sanders
Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Kapadokya'da Epidemiyoloji Eğitimi
Erica Weis
Sayfa 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Avrupa' da Su Baskınları: Sağlık Riskleri Açısından Kısa Bir Bakış
Çeviren: Bekir Çelebi
Sayfalar 9 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Hayvanlarda Ve Bir Çiftçide Antraks, Alto Adige, İtalya
Çeviren: Eşe Aslan Başbulut
Sayfalar 11 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Parazitoloji, Merkez Ve Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarlarının 2006 Yılı Verilerinin Değerlendirilmesi

Sayfalar 12 - 14
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w