ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 68 (1)
Cilt: 68  Sayı: 1 - 2011
TÜM DERGİ
1.
2011-1 tüm dergi
2011-1 Full Printed Journal

Sayfalar 0 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi
Evaluation of Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilis infections between 2005 - 2010
Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.88700  Sayfalar 1 - 7

3.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılı akut viral gastroenterit verilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the results of acute viral gastroenteritis data in Refik Saydam National Public Health Agency, Virology Reference and Research Laboratory in 2009
Nurhan Albayrak, Dilek Yağcı Çağlayık, Ayşe Başak Altaş, Gülay Korukluoğlu, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.64326  Sayfalar 9 - 15

4.
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kandonörlerinin serolojik profili
Serological profile of the blood donors in Türkiye Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital in Ankara
Bedia Dinç, Nihal Karabiber, Serap Yağcı, Ebru Aykut Arca, Arzu Gurbuz, Eda Ayşe Tolunay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.77699  Sayfalar 17 - 22

5.
Çöl tozu taşınımlarının partiküler madde konsantrasyonu üzerine etkisi: Ankara İli örneği
Desert dust transportation on particulate matter concentrations: A case study in Ankara
Mehmet Tuncer Özdemir, Sevinç Ertas
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.91885  Sayfalar 23 - 34

OLGU SUNUMU
6.
Renal sendrom ile seyreden kanamalı ateş: İki olgu sunumu
Hemorrhagic fever with renal syndrome: Two case reports
Pınar Öngürü, Sevim Yılmaz, Esragül Akıncı, Burcu Özdemir, Ayşe But, Arzu Yetkin, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.25582  Sayfalar 35 - 39

DERLEME
7.
Kıtalararası köprü; Avrupa ve Küçük Asya’nın Hantavirüsleri
Bridging continents; Hantaviruses of Europe and Asia Minor
Paul Heyman, Christel Cochez, Gulay Korukluoglu, Aysegul Gözalan, Yavuz Uyar, Åke Lundkvist
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.33254  Sayfalar 41 - 48

8.
Gıda mikrobiyolojisinde Enterobacteriaceae üyeleri için kromojenik ve florojenik besiyerleri
Chromogenic and fluorogenic media for members of Enterobacteriaceae in food microbiology
Emrah Torlak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2011.69077  Sayfalar 49 - 58

LookUs & Online Makale
w