ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 69 (2)
Cilt: 69  Sayı: 2 - 2012
ARAŞTIRMA
1.
Konya bölgesinde toplum kökenli pnömoni için hastaneye yatırılan çocuk hastalarda solunumsal viral enfeksiyon etkenlerinin multipleks gerçek zamanlı-PCR ile tanımlanması
Identification of respiratory viral infection agents by multiplex real-time PCR among children hospitalized for community-acquired pneumonia in Konya province
Ahmet Sert, Recep Keşli, Dursun Odabaş, Hüseyin Bilgin, Ebru Aypar, Melike Keser, Abdullah Yazar, Muhammet Güzel Kurtoğlu, Fatih Akın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.74429  Sayfalar 53 - 60

2.
Değişik Bölgelerden Gelen Erişkin HBsAg Pozitif Hastalarda Anti-HAV Seropozitifliği
Anti-HAV Seropositivity in Adult Patients With HBsAg positive From Various Locations of Turkey
Mesut Ortatatlı, Ramazan Gümral, Hüseyin Üçkardeş, Levent Kenar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.05924  Sayfalar 61 - 66

3.
Geniş Spektrumlu β-laktamaz Üreten Escherichia coli'ye Karşı Dört Farklı Antibiyotiğin In Vitro Etkinliği
In vitro activity of four different antibiotics against extended-spectrum β-lactamase producing Escherichia coli
Abbas Yousefi Rad, Ali Özon, Salih Cesur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.30075  Sayfalar 67 - 74

4.
Suya sabuna dokunuyor muyuz?
Are we touches to water and soap?
Ertuğrul Altınbilek, Cemil Kavalcı, Derya Öztürk, Oktay Hakbilir, Cem Akman, Müge Sönmez, Özgür Arslan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.03764  Sayfalar 75 - 82

5.
Kars ve Ankara Yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması
Investigation of Francisella tularensis antibodies in dogs in Kars and Ankara Region
Fatih Büyük, Mitat Şahin, Özgür Çelebi, Neriman Mor, Bekir Çelebi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.81488  Sayfalar 83 - 88

6.
Çeşitli peynir örneklerinde aflatoksin M1 Varlığının HPLC ile analizi
Analysis of Aflatoxin M1 by HPLC In Various Cheese Products
Aysun Dinçel, Figen Demli, Fügen Durlu Özkaya, Filiz Alatan, Ramazan Uzun, Serdar Alp Subaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.78942  Sayfalar 89 - 96

DERLEME
7.
Bitkilerin Stres Koşullarına Verdiği Moleküler Cevaplar
Molecular Responses of Plants to Stress Conditions
İlker Büyük, Semra Soydam Aydın, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.40316  Sayfalar 97 - 110

8.
Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri
Similar structured carcinogen substances: Separation and determination of polychlorobiphenyls and organochloride pesticides
Saadet Meral Karacan, Behice Yavuz Erdoğan, Atiye Nur Onar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.85619  Sayfalar 111 - 119

LookUs & Online Makale
w