ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 69 (4)
Cilt: 69  Sayı: 4 - 2012
TÜM DERGİ
1.
2012-4 Cilt 69 tüm dergi
2012-4 Vol: 69 Full Printed Journal

Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Karabük Demir Çelik Fabrikası etrafından toplanan beş biyomonitor liken türünün ağır metal akümülasyonu ve karşılaştırmalı analizi
Heavy metal accumulation of five biomonitor lichen species in the vicinity of Iron-steel plant in Karabük, Turkey and their comparative analysis
Demet Cansaran-duman, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.52714  Sayfalar 179 - 192

3.
Yatan hastaların idrar örneklerinden izole edilen Gram-negatif bakterilerin tür dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları
The distribution according to the species of Gram-negative bacteria isolated from hospitalized patients's urine specimens and their antimicrobial susceptibility
Tuba Dal, Alicem Tekin, Recep Tekin, Özcan Deveci, Şükran Can, Tuncer Özekinci, Saim Dayan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.93823  Sayfalar 193 - 200

4.
Çoklu İlaç Dirençli Salmonella Suşlarının Tanısı
Identification of Multi Drug Resistant Salmonella Strains
Burcu Yener, Nefise Akçelik, Pınar Şanlıbaba, Mustafa Akçelik
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.15046  Sayfalar 201 - 212

5.
Maternal Kanda Afp, Hcg Ve Ankonjuge Östriol Düzeylerinin Gebelik Komplikasyonları İle İlişkisi
The Relationship Between Pregnancy Complications And Afp, Hcg And Unconjuge Estriol Level In Maternal Serum
Fatih Bakır, H. Tuğrul Çelik, Özhan Özdemir, M. Metin Yıldırımkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.96967  Sayfalar 213 - 218

6.
Kıl demeti dizaynı ve diş macununun diş fırçalarında oluşan mikrobiyal kontaminasyona etkisi
The effects of the tuft design and toothpaste on the residual microbial contamination of toothbrushes
Nursen Topcuoğlu, Oya Balkanlı, Dilek Yaylalı, Güven Külekçi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.69672  Sayfalar 219 - 224

7.
Survival of rats with Walker 256 Tumor after oral suplementation of arginine in the diet
Maria Rita Carvalho Garbi Novaes, Fabiani Lage Rodrigues Beal, Roberto Cañete Villafranca
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.48344  Sayfalar 225 - 228

OLGU SUNUMU
8.
Bir Olgu Nedeniyle Tüberküloz Spondilodiskit
A Case Of Tuberculous Spondylodiscitis
Reyhan Yiş, Hadiye Demirbakan, Nuran Akmirza İnci, Erdal Yayla
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.59480  Sayfalar 229 - 234

DERLEME
9.
Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Fitoremediasyon Yöntemleri ve Uygulamaları
Rasim Hamutoğlu, Adnan Berk Dinçsoy, Demet Cansaran-Duman, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2012.94914  Sayfalar 235 - 253

LookUs & Online Makale
w