ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 72 (4)
Cilt: 72  Sayı: 4 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Erişkin hastalarda toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllara göre değişimi (2010-2014)
The antibiotic susceptibility changes of the Escerichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in adults according to the years (2010-2014)
Özlem Aytaç, İpek Mumcuoğlu, Feyza Çetin, Altan Aksoy, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.82642  Sayfalar 273 - 280

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2015-4 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-4 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.81542  Sayfalar 273 - 368
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Bir eğitim ve araştırma hastanesinde artan sıklıkta izole edilen Corynebacterium striatum izolatlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the Corynebacterium striatum isolated with increasing frequency in one of the training and research hospital
İpek Mumcuoğlu, Gülşen Hazırolan, Şenol Kurşun, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.65668  Sayfalar 281 - 288

4.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine on aylık süreçte başvuran hastaların gaita örneklerinden izole edilen mikrobiyota elemanı Escherichia coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları
Antibiotic susceptibility of microbiota members Escherichia coli strains isolated from stool samples of patients attended Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital in ten months
Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Banu Kaşkatepe, Sebahat Aksaray
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.14880  Sayfalar 289 - 296

5.
Real time BKV PCR testinin analitik performansı
The analytical performance of a real time BKV PCR assay
Nevgün Sepin Özen, Derya Mutlu, Dilek Çolak, Duygu Dağlar, Akın Yeşilkaya
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.92603  Sayfalar 297 - 302

6.
Üniversite hastanesinde çalışan yardımcı sağlık personelinin Human Papilloma Virüs ve aşısı hakkında bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge and attitudes of allied health personnel in university hospital related to Human Papilloma Virus and the vaccine
Ümit Görkem, Cihan Toğrul, Hasan Ali İnal, Burçin Salman Özgü, Tayfun Güngör
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.35556  Sayfalar 303 - 310

7.
Farklı selenyum seviyelerinin tiroid hormon sentezi üzerine etkisi
Effect of different selenium levels on thyroid hormone synthesis
Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Müjgan Ercan, Asım Hocaoğlu, Hüseyin Tuğrul Çelik, Sedat Abuşoğlu, Engin Tutkun, Ömer Hınç Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.17037  Sayfalar 311 - 316

OLGU SUNUMU
8.
İki yaşlı jeneralize tetanoz olgusunda mutlu son
Happy ending in two elderly patients with generalized tetanus
Emine Parlak, Ayşe Ertürk, Yasemin Sevgili Çağ, Zahide Koşan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.80388  Sayfalar 317 - 322

DERLEME
9.
Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan gıda dezenfektanları
Food disinfectants which are used in general food service systems
Büşra Ayhan, Saniye Bilici
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.82542  Sayfalar 323 - 336

10.
Gıda endüstrisi çalışanları ve stafilokokal gıda zehirlenmeleri
Food industry employees and staphylococcal food poisoning
Nesrin Çakıcı, Nükhet Nilüfer Demirel Zorba, Alper Akçalı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.21704  Sayfalar 337 - 350

11.
Lakkaz enziminin endüstriyel ve biyoteknoloji alanında kullanımı
Industrial and biotechnological applications of laccase enzyme
Begüm Demiralp, İlker Büyük, Sümer Aras, Demet Cansaran Duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.09581  Sayfalar 351 - 368

LookUs & Online Makale
w