ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 73 (3)
Cilt: 73  Sayı: 3 - 2016
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2016-3 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-3 Vol 73 Full Printed Journal

doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.04934  Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Ankara’daki Çeşitli Hastanelerden Elde Edilen Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Gösterilmesi ve Antibiyotik Dirençlerinin Belirlenmesi
Evaluation Of Clonal Relationship Between Acinetobacter baumannii Isolates and Determination Of Resistance To Antibiotics Which Were Obtained from Different Hospitals In Ankara
Hünkar Şahin, Ufuk Önde, Ali Kudret Adiloğlu, Ayşe Esra Karakoç, Cemal Bulut, Ziya Cibali Açıkgöz, Gül Bahar Erdem, Gülşen Hasçelik, Ayşegül Öztürk Coşkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.22043  Sayfalar 199 - 210

3.
HBV endemik bölgede serum HBV DNA düzeylerinin klinik önemi ve serolojik işaretler, ALT, AST ile ilişkisi
Determination of serum hepatitis B virus DNA in HBV endemic region: Clinical significance and correlation with serological markers, ALT and AST
Tuba Muderris, Osman Sezer Cirit, Tulin Yazıcı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.66563  Sayfalar 211 - 220

4.
Akharım Beldesinde musluk suyu kaynaklı gastroenterit salgını, Afyonkarahisar İli, Türkiye, Mayıs 2014
A gastroenteritis outbreak caused by contaminated tap water, Akharim town, Afyonkarahisar Province, Turkey, May 2014.
Pınar Duman, Yasemin Demirbilek, Fatma Çelik, Mehmet Şenol, Ramazan Özçelik, Murat Koçkar, Serap Çetin Çoban, Fehminaz Temel, Mustafa Bahadır Sucaklı, Gülay Korukluoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.16779  Sayfalar 221 - 232

5.
Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde 2015 Yılı Ocak Ayında Görülen Tularemi Vakaları
Tularemia Cases In Dinar District, Afyonkarahisar Province, January 2015
Ali Boz, Gamze Aktuna, Şenay Özgülcü, Berna Sezgin, Fehminaz Temel, Bekir Çelebi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.82957  Sayfalar 233 - 244

6.
HbA2 ölçümü için BioRad D-10TM ve Tosoh HLC 723 G8 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of the BioRad D-10TM and Tosoh HLC 723 G8 HPLC instruments for the detection of HbA2
Güzin Aykal, Fazıla Atakan Erkal, Ayşenur Yeğin, Esin Eren, Necat Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.46762  Sayfalar 245 - 252

7.
Aşkale-Erzurum Çimento fabrikası etrafında kirleticilere maruz kalmış dört farklı liken türü kullanılarak moleküler boyut da çevresel risk değerlendirilmesi
Environmental risk assessment under the pollutants exposure with using four lichen species and molecular assay in cement plant, Aşkale-Erzurum (Turkey)
Rasim Hamutoğlu, Ali Aslan, Sümer Aras, Demet Cansaran-duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.57805  Sayfalar 253 - 266

OLGU SUNUMU
8.
Olgu sunumu;Yanıkta izole edilen Bacillus licheniformis
Case report: The Burn isolated Bacillus licheniformis
Nezire Mine Turhanoğlu, Demet Gur Vural
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.16023  Sayfalar 267 - 270

TEKNIK RAPOR
9.
İçme suyu kalitesinin izlenmesinde Avrupa Birliği yaklaşımı: Halk sağlığının korunması için acil durum yönetimi ve risk analizi
European Union approach in monitoring drinking water quality: Emergency case management and risk analysis for the protection of public health
Dilek Dikmen, Hasan Irmak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.83436  Sayfalar 271 - 278

DERLEME
10.
Batı Nil Virüsü (BNV) ve Türkiye’de Batı Nil Virüsü’nün Güncel Durumu
West Nile Virus (WNV) and Current Status of West Nile Virus in Turkey
Yavuz Uyar, Esra Bakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.32757  Sayfalar 279 - 292

11.
Yeni bir viral tehdit: Enterovirüs D68
A new viral threat: Enterovirus D68
Mustafa Altındiş, Tuba Dal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.94546  Sayfalar 293 - 302

LookUs & Online Makale
w