ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)’nin Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 25-34

Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)’nin Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı

Mustafa Yel, Erdem Eren
G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada ergin Pieris rapae’nin dişi üreme sistemi anatomik ve histolojik olarak incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Gözlemler ışık mikroskobu ile yapılmıştır. Histolojik çalışmalar parafinli gömme ortamındaki numunelerden 8 μm’lik kesitler alınarak mikroskop altında yapılmıştır.
BULGULAR: Dişi P. rapae’nin üreme sistemi: bir çift ovaryum, bir çift lateral ovidukt, medyan ovidukt, bir çift yardımcı bez, spermateka, spermatekal bez, bursa kesesi (bursa copulatrix) ve vajinadan meydana gelmiş olup bu kısımlar anatomik olarak gözlenmiştir.
SONUÇ: Her bir ovaryum dört politrofik tipte ovaryolden oluşur. Dişi P. rapae’nin ovaryolleri, bursa kesesi ve yardımcı bezleri de histolojik olarak gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Pieris rapae, üreme sistemi, anatomi, histoloji

The Anatomic And Histologic Structure Of The Female Reproduction Systems Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)

Mustafa Yel, Erdem Eren
G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi, Ankara, Türkiye

OBJECTIVE: In this study female internal reproduction system of adult Pieris rapae has been examined anatomically and histologically.
METHODS: Observations have been made by means of light microscope taking 8 μm crosssections from samples in the paraffined embedding medium for the histological examination.
RESULTS: The internal reproduction system of the female P. rapae consists of the following: a pair of ovarioles, of oviducts and median oviduct of accessory glands, spermatheca, spermathecal glands, bursa copulatrix and vagina. These structures have been observed
anatomically.
CONCLUSION: Each ovary is composed of 4 types of polytrophic ovarioles. Female P. rapae ovarioles, spermatheca and accessory glands have been histologically observed.

Keywords: Lepidoptera, Pieris rapae, reproductive system, anatomy, histology

Mustafa Yel, Erdem Eren. The Anatomic And Histologic Structure Of The Female Reproduction Systems Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae). Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 25-34

Sorumlu Yazar: Mustafa Yel
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (2567 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w