ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Hayvan ve İnsan Isırıkları: Proflaksi ve Tedavi Yaklaşımı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(3): 153-160

Hayvan ve İnsan Isırıkları: Proflaksi ve Tedavi Yaklaşımı

Ahmet Karakaş1, Handan İlhan2, Vedat Turhan3
1Tsk Sağlık Komutanlığı, Bakanlıklar, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Üsküdar, İstanbul

İnsan ve hayvan kaynaklı ısırıklar hafif yaralanmalardan ciddi enfeksiyonlara kadar değişik komplikasyonlara neden olabilir. Enfeksiyonlar; ısıranın ağız veya ısırılanın cilt florasındaki patojenlerden kaynaklanabilir. Hayvan ısırıkları ile karşılaştırıldığında, insan ısırıklarında enfeksiyon gelişim riski daha yüksektir. Tüm ısırık yaralanmalarının çoğundan köpek (%85-90), kedi (%5-10), insan(%2-3) insan ve kemirgenler (%2-3) sorumludur. El bölgesi yaralanmaları, anatomik yapısı nedeniyle ciddi enfeksiyonların gelişimi açısından özel bir riske sahiptir. Diabetes mellitus, böbrek yetmezliği, uzun süre steroid kullanımı, uç yaşlar (çocuk ve yaşlılar), aspleni ve sitemik lupus eritematosus (SLE) gibi risk faktörlerinin varlığında enfeksiyon kolayca yayılabilir. Yaralanmalara yaklaşımda; lokal yara bakımı, prolfaksi ve gerektiğinde tedavi uygulanması düşünülecek hususlardır.

Anahtar Kelimeler: İnsan ısırıkları, hayvan ısırıkları, kemirgen ısırıkları, köpek, kedi, yaralanmalar, enfeksiyon, proflaksi, kuduz, tetanoz

Animal and Human Bites: Approach of Prophlaxy and Treatment

Ahmet Karakaş1, Handan İlhan2, Vedat Turhan3
1Turkish Armed Forces Health Command, Bakanliklar, Ankara
2Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy and School of Medicine, Etlik, Ankara, Turkey
3Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Teaching Hospital, Usküdar, Istanbul,Turkey

Animal and human bite wounds can lead to from mild injuries to complications due to serious infections. Infections can originate from the biter’s oral cavity and victims’s scin flora. Human bite wounds have a higer complication and infection rate than animal bites. Most bite wounds are due to dogs (85-90%), cats (5-10%), humans (2-3%) and rodents (2-3%). Bite wounds to the hand carry an especially high risk for serious complications because of its anatomical structure. The infection, existence of risk factors such as diabetes mellitus, kidney failure, long term steroid use, splenectomy, end ages (children and elderly people) and systemic lupus erythematosus (SLE), can be spread easily. Wound management includes administering local care and using proper antimicrobial therapy when needed.

Keywords: Human bites, animal bites, rodent bites, dog, cat, wounds, infection, prophlaxy, rabies, tetanus.

Ahmet Karakaş, Handan İlhan, Vedat Turhan. Animal and Human Bites: Approach of Prophlaxy and Treatment. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(3): 153-160

Sorumlu Yazar: Ahmet Karakaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w