ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Diyarbakır Kent Merkezinde Barsak Parazit Prevalansı 2001 [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 7-12

Diyarbakır Kent Merkezinde Barsak Parazit Prevalansı 2001

Ali Ceylan1, Hamit Acemoğlu1, Nezahat Özerdem2, Davut Özbağ3, Kadri Gül2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d., Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji A.d., Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Veteriner Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Barsak parazitozları dünyanın hemen her bölgesinde, kalabalık ve alt yapısı bozuk olan yerlerde yüksekoranda görülür ve sıklığı; içme suyu kanalizasyon, altyapı, çevre koşulları vb sanitasyon düzeyi ile değişiklik gösterir.
YÖNTEMLER: Ülkemizde Barsak parazitozları sorununun çözülememesinin nedenini, bu alanda yapılan çalışmaların multidisipliner bir anlayışla ve entegre bir biçimde yürütülememesinde aramak gerekir. Bu çalışma Diyarbakır il merkezinde yaşayanlarda barsak parazit sıklığını ortaya çıkarmak amacıyla planlanmıştır.
BULGULAR: Diyarbakır yerleşim yerine ve şehir altyapı durumuna göre üç bölgeye ayrılmış ve toplam olarak 429 kişiden alınan dışkı örnekleri incelenmiştir. Araştırmaya katılanların %39.4’ünde parazit bulunmuştur.
SONUÇ: İncelenen 429 dışkı örneğinin; %16.9’unda Giardia intestinalis, %8.0’inde Entamobea coli ve %5.2’sinde ise Entamoeba histolytica saptanmıştır. 168 kişide toplam olarak 199 parazit kist ya da yumurtası saptanmış olup bunların 167’si (%83.9) protozoon,
32 tanesi (%16.1) helminttir.

Anahtar Kelimeler: Parazitoz, Prevalans, Diyarbakır

The Prevalence Of Intestinal Parasites In Diyarbakır City In 2001

Ali Ceylan1, Hamit Acemoğlu1, Nezahat Özerdem2, Davut Özbağ3, Kadri Gül2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d., Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji A.d., Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Veteriner Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Diyarbakır

OBJECTIVE: Intestinal parasites are detected nearly all around the world. They increase especially in the areas that are crowded and have bad sanitational levels. Incidence ofintestinal parazites change according to the sanitation status.
METHODS: In our country, the problem of intestinal parasites has not been solved because of the control and prevention studies are not multidisiplinear and integrated.This study was aimed to investigate the prevalence of intestinal parasites Diyarbakır city.
RESULTS: Diyarbakır was divided into 3 regions according to the settlement and substructure
conditions. Stool or fecal specimens taken from 429 persons were investigated and 39.4%, of them were found with pamsite.
CONCLUSION: The name and percentage of parasites were identified as follows: G.intestinalis 16.9%, Entamoeba coli 8.0% and Entamoeba histolytica 5.2%. Parasite cysts or eggs were detected totally in 168 stool samples, in 199 parasites. Totally in 199 parasites, 167 (83.9%) of them protozoon and 32 (16.1%) of them helmint.

Keywords: Parasites, Prevalance, Diyarbakır

Ali Ceylan, Hamit Acemoğlu, Nezahat Özerdem, Davut Özbağ, Kadri Gül. The Prevalence Of Intestinal Parasites In Diyarbakır City In 2001. Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Ali Ceylan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (3634 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w