ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ankara İli Kazan İlçesi kırsal bölgesinden bir hantavirüs enfeksiyonu olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 27-32 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.50103

Ankara İli Kazan İlçesi kırsal bölgesinden bir hantavirüs enfeksiyonu olgusu

Aysegul Ulu-kılıç1, Dilek Çağlayık- Yağcı2, Gülay Dede3, Ediz Tütüncü3, Yavuz Uyar2, İrfan Şencan3
1Erciyes Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayseri
2Refik Saydam Hifzissihha Merkezi, Viroloji Referans Ve Arastirma Laboratuvarı, Ankara
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Bunyaviridae ailesinin bir üyesi olan Hantavirus’lar zarflı, negatif polariteli tek iplikli segmenter RNA genomuna sahip viruslardır. Günümüzde 20’den fazla Hantavirus türü tanımlanmıştır. Bunlardan 11 tanesi insanda klinik bulgulara yol açmaktadır. Hantaan (HTNV), Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Seoul virus’ları farklı formlarda renal sendromlu kanamalı ateşe (RSKA) neden olurken, Sin Nombre virus ve Sin Nombre benzeri viruslar özellikle Amerika’da yüksek mortalite ile giden Hantavirus pulmoner sendromundan (HPS) sorumludur. Ülkemizde ilk olarak Batı Karadeniz bölgesinde PUUV alt tipine ait Hantavirüs olguları, daha sonra Giresun ve Kastamonu’dan DOBV alt tipinde RSKA olguları bildirilmiştir. Bu makalede benzer şekilde RSKA formunda görülen Ankara’nın Kazan ilçesinden başvuran Hanta virüs enfeksiyonu olgusu sunulmuştur. Altmış yedi yaşında erkek hasta, baş dönmesi, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetleri ile 2011 yılı Haziran ayında acil servise başvurdu. Acilde yapılan tetkiklerinde lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzimleri ve kreatininde yükseklik saptandı. Hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) öntanısıyla yatırıldı ve takip edildi. İleri laboratuvar incelemeler için Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı’na gönderilen serumda indirekt immunflorasan testi (IFA) (Hantavirüs Mosaic–1, Euroimmun, Germany) ile test edilen Hantavirüs IgM zayıf pozitif, IgG zayıf pozitif olarak sonuçlandı. Immunoblot testi (Euroimmun, Germany) ile ise negatif saptandı fakat hastanın 11 gün sonra gönderilen ikinci serumunda IFA testinin yanı sıra DOBV pozitifliği immunblot testi ile de serolojik olarak gösterildi. Hastanın ilk serum örneğinden yapılan In-house RT- Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) testi negatif olarak bulundu. Olgumuz, Ankara’dan bildirilen ilk RSKA infeksiyonu olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hantavirüs, Renal Sendromlu Kanamalı Ateş, Ankara

A hantavirus infection case report from rural area of Kazan district, Ankara

Aysegul Ulu-kılıç1, Dilek Çağlayık- Yağcı2, Gülay Dede3, Ediz Tütüncü3, Yavuz Uyar2, İrfan Şencan3
1Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Virology Reference And Research Laboratory, Refik Saydam National Public Health Agency, Ankara, Turkey
3Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Yildirim Beyazit Education And Training Hospital, Ankara, Turkey

Hantaviruses as a member of the family Bunyaviridae are RNA viruses with enveloped, negative-sense, single-stranded segmental genome. Today, more than 20 different Hantavirus species are recognized. Eleven of them cause clinical symptoms in humans. Hantaan (HTNV), Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Seoul viruses causes different forms of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), since Sin Nombre virus and Sin Nombre-like viruses found especially in the United States causes hantaviruses pulmonary syndrome (HPS) with high mortality. In our country, infections have been reported with subtypes of the Hantaviruses firstly PUUV in the Western Black Sea region, then DOBV from Giresun and Kastamonu. A case of Hantavirus infection similarly in the form of RSHF from the rural area of Kazan district in Ankara has been reported in this article. Sixty-seven-year-old male patient was admitted to the emergency room with complaints of dizziness, fever and fatigue in June of 2011. Leukopenia, thrombocytopenia elevated liver enzymes and creatinine was detected in laboratory investigations at emergency room. The patient hospitalized and followed with initial diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF). Further investigation of the serum samples at the Refik Saydam Hygiene Center and Research Laboratory of Virology with indirect immunofluorescent antibody (IFA) ((Hantaviruses Mosaic-1, Euroimmun, Germany) resulted in weakly positivity of anti-hantavirus IgM and IgG. The first serum samples revealed negative by immunoblot test (Euroimmun, Germany). After 11 days second sample of patient revealed DOBV positivite with both IFA and immunoblot serologically. In-house RT - Polimerase Chain Reaction (PCR) test was found to be negative in the first serum sample of the patient. This case is important of being the first HFRS infection reported from Ankara.

Keywords: Hantavirus, Hemorrhagic fever with Renal Syndrome, Ankara

Aysegul Ulu-kılıç, Dilek Çağlayık- Yağcı, Gülay Dede, Ediz Tütüncü, Yavuz Uyar, İrfan Şencan. A hantavirus infection case report from rural area of Kazan district, Ankara. Turk Hij Den Biyol Derg. 2013; 70(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Aysegul Ulu-kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w