ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
15-49 Yaş Grubu Ev Hanımlarının Besin Hazırlama, Pişirme Ve Saklama Yöntemleri Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 77-86

15-49 Yaş Grubu Ev Hanımlarının Besin Hazırlama, Pişirme Ve Saklama Yöntemleri Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma

Aylin Ayaz Topçu1, Eda Köksal1, Naile Bilgili2
1Hü Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ankara
2Gü Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara

AMAÇ: Toplumumuzda besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasından büyük ölçüde kadınlar sorumludur. Bu nedenle araştırmamızda ev hanımlarının besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması konusunda bilgi,tutum ve davranış düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ankara Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi’nde yapılan bu araştırmada sağlık ocağı kayıtları kullanılmış ve basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 227 ev hanımı araştırma kapsamına alınmıştır. Kesitsel tipte bir çalışma olan araştırmamızda veriler yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS (10.0) ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmede yüzdelik ve ki kare önemlilik testleri kullanılmıştır. Ev hanımlarının yarıdan fazlası (%53.3) sebzeleri beslenme ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır.
BULGULAR: Ev hanımlarının yemek pişirmede tercih ettikleri pişirme biçimleri; çorbalarda yağ yakıp üzerine dökme, pilavda pirinci kavurma, sebzelerde kızartma, makarnada haşlayıp suyunu dökme, yumurtada haşlama şeklinde belirlenmiştir.
SONUÇ: Ev hanımlarının %25.6’sı besinlerin saklanmasında derin dondurucu kullandıklarını ve yiyecekleri çözdürürken oda sıcaklığında beklettiklerini (%77.7) belirtmişlerdir. Yemek pişirmede öncelikle kullanılan tencere tipi çelik tenceredir. Besinler daha çok mutfak dolabında, poşetlerde ya da kendi ambalajında saklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ev hanımları, besin hazırlama, pişirme ve besinlerin saklanması


A Survey To Determine The Level Of Knowledge, Beliefs And Attitudes In A 15-49 Age Group Housewives On Cooking Practices

Aylin Ayaz Topçu1, Eda Köksal1, Naile Bilgili2
1Hü Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ankara
2Gü Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara

OBJECTIVE: In Turkish society ladies are commonly responsible for food preparation, cooking and preservation. Therefore this survey aimed to find out the level of knowledge, beliefs and attitudes of housewives about preparation, cooking and preservation of food.
METHODS: In this survey which is conducted within the region of Ankara Gulveren Health Center,
records of the Health Center were used and 227 housewives were employed by simple random sampling method. In this cross sectional type survey, data was collected through face to face interviews and evaluated by SPSS (10.0) statistical programme. Distribution and khi-square significance tests were used. More than half of the housewives (%53.3) prepare foods in accordance with nutritional principles.
RESULTS: Preferred cooking styles of housewives appeared as; melting butter on pour on for soup, frying rice and vegatables, boiling and removing water for macaroni, boiling for eggs.
CONCLUSION: Housewives stated that they preserve their foods in deep freezing (%25.6) and keep at room temperature for defrost (%77.7). In cooking priority was given to steel pan. Foods are mostly kept in kitchen cupboards in their
original packings or in small bags.

Keywords: Housewives, food preparations, cooking and food preservations


Aylin Ayaz Topçu, Eda Köksal, Naile Bilgili. A Survey To Determine The Level Of Knowledge, Beliefs And Attitudes In A 15-49 Age Group Housewives On Cooking Practices. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 77-86

Sorumlu Yazar: Aylin Ayaz Topçu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3319 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale