ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Tespitinde E-Test İle Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması Ve Diskler Arası Uzaklığın Sonuca Etkisinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 15-18

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Tespitinde E-Test İle Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması Ve Diskler Arası Uzaklığın Sonuca Etkisinin Araştırılması

Esragül Akıncı, Nihal Karabiber, Hasan Kılıç, Mehmet Karahan
Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, Ankara

AMAÇ: Çift disk sinerji testi genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten suşların tespitinde laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, rutin antibiyogram testlerinde sefalosporinlere ve aztreonama dirençli bulunan 26 Klebsiella pneumoniae, yedi Enterobacter spp ve üç Escherichia coli suşunda E-test ile çift disk sinerji testinin ESBL tespitindeki performansı değerlendirilmiş ve diskler arası uzaklığın sonuca etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çift disk sinerji testi, amoksisilin-klavulanat ile seftazidim, sefotaksim ve aztreonam diskleri arasındaki uzaklık 20 mm ve 30 mm olmak üzere iki şekilde yapılmıştır.
BULGULAR: E-test ve diskler arası uzaklık 20 mm’ye ayarlanmış çift disk sinerji testinde suşların tümünde ESBL pozitif bulunmuştur. Diskler arası uzaklık 30 mm’ye çıkarıldığında ise 36 suşun 28’inde ESBL tespit edilmiş, diğer iki yöntemle karşılaştırıldığında suşların % 22"sinde ESBL saptanamamıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak, ESBL tespitinde diskler arası uzaklığın sonucu etkilediği, E-testin de ESBL tespitinde güvenilir bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar, E-test, çift disk sinerji testi


Comparison Of E-Test And Double Disk Synergy Test Detection Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase, And Investigation Of The Effect Of Distance Between Disks On The Results

Esragül Akıncı, Nihal Karabiber, Hasan Kılıç, Mehmet Karahan
Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, Ankara

OBJECTIVE: Double disk synergy test is commonly used in the laboratories for detection of the extended-spectrum
beta-lactamase (ESBL) producing strains. In this study, the performance of E-test and double disk synergy test were
compared for detection of ESBL production by 26 Klebsiella pneumoniae, seven Enterobacter spp and three Escherichia coli strains which were resistant to the cephalosporins and aztreonam. In addition, the effect of the
distance between the disks on the result was investigated.
METHODS: Antibiotic disks (cefotaxime, ceftazidime, aztreonam) were placed 30 mm and 20 mm apart from the amoxicillin-clavulanat disk.
RESULTS: ESBL production was detected in all of the isolates by E-test and double disk synergy test when the distance was 20 mm apart. When the distance was increased to 30 mm, 28 of 36 strains were ESBL producers. Compared to other two methods, 22 % of the strains were detected as ESBL negative.
CONCLUSION: In conclusion, the distance between the disks effects the results and E-test was found a reliable method for detection of ESBL.

Keywords: Extended spectrum beta-lactamases, E-test, double disk synergy test


Esragül Akıncı, Nihal Karabiber, Hasan Kılıç, Mehmet Karahan. Comparison Of E-Test And Double Disk Synergy Test Detection Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase, And Investigation Of The Effect Of Distance Between Disks On The Results. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 15-18

Sorumlu Yazar: Esragül Akıncı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2072 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale