ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 60 (1)
Cilt: 60  Sayı: 1 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ankara İli Mezbahaları Çalışanlarında Anti-Lısteria Monocytogenes
Investigation Of Anti-Listeria Monocytogenes
Selçuk Kılıç, Cahit Babür, Şölen Dinçer, Gökhan Afacan, Berrin Esen
Sayfalar 1 - 8

2.
Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Subkronik Uygulamasının Sıçanlarda Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
Effects Of Subchronic Treatment Of Some Plant Growth Regulators On Haematological And Biochemıcal Parameters In Rats
İsmail Çelik, Hanefi Özbek, Yasin Tülüce
Sayfalar 9 - 14

3.
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Tespitinde E-Test İle Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması Ve Diskler Arası Uzaklığın Sonuca Etkisinin Araştırılması
Comparison Of E-Test And Double Disk Synergy Test Detection Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase, And Investigation Of The Effect Of Distance Between Disks On The Results
Esragül Akıncı, Nihal Karabiber, Hasan Kılıç, Mehmet Karahan
Sayfalar 15 - 18

4.
Gıda Çalışanlarında Gıda Kaynaklı Hastalık Etkenlerinin Ve Taşıyıcılık Durumunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of Foodborne Pathogens And Porter Situation On Foodhandlers
Nuran Delialioğlu, Gönül Aslan, Candan Öztürk, Ali Kaya, Gülden Ersöz
Sayfalar 19 - 22

5.
Hastane Ortamındaki Lavabo Musluklarının Ve Sıvı-Sabun Rezervuarlarının Mikrobiyal Kirliliklerinin Araştırılması
Microbial Contamınatıon Of Faucets And Liquid-Soap Reservoirs In Hospital Environment
Zübeyde Cücen, Yurdagül Erdem, Şöhret Gamberzade, Z. Cibali Açıkgöz
Sayfalar 23 - 26

DERLEME
6.
Üriner Sistem Taş Hastalığının Nedenleri
The Etiology Of Urolithiasis
Sevsen Kulaksızoğlu, Özgül Gözlükaya
Sayfalar 27 - 32


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale