ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Afyon İli İlköğretim Çağı Çocuklarında Barsak Parazitozları Görülme Sıklığının Kop-Color Boyama Yöntemiyle Belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 153-156

Afyon İli İlköğretim Çağı Çocuklarında Barsak Parazitozları Görülme Sıklığının Kop-Color Boyama Yöntemiyle Belirlenmesi

Mustafa Altındiş
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Abd, Afyon

AMAÇ: Bu çalışmada Afyon ili ilköğretim çağı çocuklarında parazitoz sıklığını ve dağılımını belirlemek amacıyla, yaşları 8-12 (ortalama: 9.23±1.2 yıl) arasında değişen 123 (% 39.7) kız, 187 (% 60.3) erkek toplam 310 öğrencinin dışkı örnekleri barsak parazitleri yönünden Kop-Color boyama yöntemi ile incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Barsak paraziti görülme sıklığı tüm çalışma grubumuzda %43.5 (135/310), kızlarda %36.6 (45/123), erkeklerde %42.8(80/187) olarak saptanmıştır.
BULGULAR: Parazitlerin sırasıyla yüzde dağılımları; Entamoeba histolytica % 17.7, Giardia intestinalis % 57.0, Ascaris lumbricoides %16.3, Trichuris trichiura %3.0, Hymenolopis nana %1.5, Taenia saginata %4.4’dür.
SONUÇ: G.intestinalis oranı diğer tüm barsak parazitlerinden istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, Kop-Color boyama


Examination Of Intestinal Parasites With Kop-Color Staining In Primary School Children In Afyon

Mustafa Altındiş
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Abd, Afyon

OBJECTIVE: In this study, 310 primary school students (123 females, 187 males) were examined for intestinal parasites.
METHODS: In female 36.6 %, in male 42.8 %, total 135 (43.5 %) students were found to be infected with intestinal parasites by Kop-Color staining.
RESULTS: These are: 17.7% E. histolytica, 57.0% G. intestinalis, 16.3% A. lumbricoides, 3.0% T. trichiura, 1.5% H. nana, 4.4% T. saginata.
CONCLUSION: The ratio of G. intestinalis infection was stastically significant higher than other
parasitic infections (p<0.05).

Keywords: Intestinal parasites, Kop-Color staining


Mustafa Altındiş. Examination Of Intestinal Parasites With Kop-Color Staining In Primary School Children In Afyon. Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(3): 153-156

Sorumlu Yazar: Mustafa Altındiş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1886 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale