ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Psödotrombositopeni Olgu Sunumu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(2): 201-204 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2024.10692

Psödotrombositopeni Olgu Sunumu

Aziz ŞENER1, Arzu KÖSEM1, Atakan ÖZTÜRK1, Fatma UÇAR1, İbrahim AKDAĞ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Psödotrombositopeni, hastanın yapılan tam kan sayımı analizinde trombosit sayısının düşük olmasına rağmen periferik yaymada trombositlerin yeterli sayıda görülmesi ve kümeleşmesi durumudur. Psödotrombositopeni nedenlerinden biri, rutin tam kan sayımı örnekleri için kullanılan Etilendiamin Tetraasetik asit (EDTA) antikoagülanıdır. EDTA kalsiyum şelatör etkiye sahiptir ve bu etkiyle trombositlerde bulunan GPIIb/IIIa integrin kompleksinin yapısını değiştirir. GPIIb/IIIa integrin kompleksinin yapısının değişmesi sonucunda, gizlenmiş olan GPIIb epitopu ortaya çıkar ve bu epitopa karşı antikorlar oluşur. Bu antikorlar nedeniyle trombosit kümeleşmesi gözlenir. Trombositlerin kümeleşmesi nedeniyle tam kan sayımı analizi hatalı sonuç verebilmekte ve gerçek trombositopeni ile karışabilmektedir. Psödotrombositopeni kanama diyatezi oluşturan bir durum değildir ancak bundan dolayı hastalar gereksiz tanı yöntemlerine ve tedavilere maruz kalabilmektedir. Bu olgu EDTA’ya bağlı psödotrombositopeni kliniğine vurgu yapmak için sunulmaktadır. Olgumuzda, dahiliye polikliniğine rutin kontrolleri için başvurmuş olan hastadan alınan EDTA’lı tam kan sayımı numunesinin analizi sonucunda trombositopeni görülmüştür. Geçmiş üç sene boyunca yapılmış tam kan sayımı analizlerinde de trombositopeni olduğu görülmüştür. Hastadan, sitratlı tüpe alınan tam kan sayımı numunesinin gönderilmesi uygun görülmüştür. Hastadan alınan sitratlı tam kan sayımı numunesinin analizinde, trombosit sayısının normal olduğu görülmüştür. Eş zamanlı yapılan periferik yayma, psödotrombositopeni şeklinde rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trombositopeni, psödotrombositopeni, EDTA, tam kan sayımı

Pseudothrombocytopenia Case Report

Aziz ŞENER1, Arzu KÖSEM1, Atakan ÖZTÜRK1, Fatma UÇAR1, İbrahim AKDAĞ2
1Health Sciences University Diskapi Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Medical Biochemistry, Ankara
2Health Sciences University Diskapi Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara

Pseudothrombocytopenia is a condition in which platelets are seen in sufficient numbers and aggregated in the peripheral smear although the platelet count is low in the complete blood count analysis of the patient. One of the causes of pseudothrombocytopenia is the Ethylenediamine Tetraacetic acid (EDTA) anticoagulant used for routine complete blood count samples. EDTA has a calcium chelator effect and changes the structure of the GPIIb/IIIa integrin complex found in platelets. The hidden GPIIb epitope is revealed as a result of the change in the structure of the GPIIb/IIIa integrin complex, and antibodies are formed against this epitope. These antibodies cause platelet aggregation. Due to aggregation of platelets, complete blood count analysis may give erroneous results and may be confused with true thrombocytopenia. Pseudothrombocytopenia is not a bleeding diathesis, but patients may be subjected to unnecessary diagnostic procedures and treatments. This case report was prepared to emphasize the clinical picture of EDTA-induced pseudothrombocytopenia. In our case, thrombocytopenia was observed as a result of the analysis of the EDTA whole blood count sample taken from the patient who was admitted to the internal medicine outpatient clinic for routine controls. Complete blood count analysis over the past three years also observed thrombocytopenia. It was deemed appropriate to send a complete blood count sample from the patient in a citrate tube. In the analysis of the citrated complete blood count sample obtained from the patient, it was observed that the platelet count was normal. A simultaneous peripheral smear was reported as pseudothrombocytopenia.

Keywords: Thrombocytopenia, pseudothrombocytopenia, EDTA, complete blood count

Aziz ŞENER, Arzu KÖSEM, Atakan ÖZTÜRK, Fatma UÇAR, İbrahim AKDAĞ. Pseudothrombocytopenia Case Report. Turk Hij Den Biyol Derg. 2024; 81(2): 201-204

Sorumlu Yazar: Aziz ŞENER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w