ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 81 (2)
Cilt: 81  Sayı: 2 - 2024
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2024-2 Cilt 81 Tüm Dergi
TBHEB 2024-2 Vol 81 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.17999  Sayfalar 120 - 241
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)’da tuz stresine karşı betain ozmoregülasyon fonksiyonu
Betaine osmoregulation functioning against salt stress in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Evrim GÜNEŞ ALTUNTAŞ, Ceren ELİBOL İLERİ, Ferhan YAPAR, Ayşenur KARADAŞ, Umut KİBAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.67763  Sayfalar 121 - 134

3.
Erkek wistar sıçanlarının kalp dokusundaki anjiyojenik yükselmelerde sürekli egzersiz eğitimi ve aralıklı hipoksinin etkilerinin karşılaştırılması
Comparable effects of continuous exercise training and intermittent hypoxia on angiogenic upregulations in the heart tissue of male Wistar rats
Hassan FARHADI, Pouran KARIMI, Soheila RAHIMIFARDIN, Mostafa KHANI, Mir Hojjat MOUSAVINEZHAD
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.45577  Sayfalar 135 - 144

4.
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında mikrobiyoloji analiz laboratuvarlarına yönelik eğitimlerin kalite ve akreditasyon sürecine etkileri
The effects of training for microbiology analysis laboratories in Public Health Laboratories on quality and accreditation process
Göktuğ BAYRAM, Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.29577  Sayfalar 145 - 160

5.
Yemek yanında tüketilen içeceklerin simüle mide ortamında gıda patojenleri üzerine etkisi
Effects of beverages taken with meal on some foodborne pathogens in simulated gastric fluid
Gizem ÖZLÜK ÇİLAK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.93763  Sayfalar 161 - 174

6.
Türkiye’de COVID-19 aşı tereddüdü: Bir infodemiyoloji çalışması
COVID-19 vaccine hesitancy in Türkiye: An infodemiological study
Keziban AVCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.34079  Sayfalar 175 - 188

7.
Çankırı ilindeki sığırlarda kene türlerinin dağılımının belirlenmesi
Determination of the distribution of tick species in cattle in Çankırı (Province, Türkiye)
Banuçiçek YÜCESAN, Onur OKUR, Yusuf YILMAZ, Tuba BAYIR, Özcan ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.74152  Sayfalar 189 - 200

OLGU SUNUMU
8.
Psödotrombositopeni Olgu Sunumu
Pseudothrombocytopenia Case Report
Aziz ŞENER, Arzu KÖSEM, Atakan ÖZTÜRK, Fatma UÇAR, İbrahim AKDAĞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.10692  Sayfalar 201 - 204

DERLEME
9.
Bulaşıcı hastalıkların sosyal medyada sunumu
Presentation of infectious diseases on social media
Taylan MARAL, Mehmet ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.72558  Sayfalar 205 - 214

10.
Beklenmedik ve olağan dışı durumlarda kan temini
Blood supply in unexpected and unusual situations
Muhsin YILDIRIM, Soner YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.04874  Sayfalar 215 - 224

11.
Hastanelerin sıfır atık yönetim politikalarına kavramsal bir bakış
A conceptual overview of the zero waste management policies of hospitals
Öner ÖNDER, Ömer GİDER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.67909  Sayfalar 225 - 240

LookUs & Online Makale
w