ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 7-10

Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması

İsmihan Göze1, İzzet Yelkovan2, Sevtap Bakır3, Ziynet Çınar4
1C. Ü. S. H. M. Y. Okulu
2C. Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Abd
3C. Ü. Tıp Fak. Biyokimya Abd
4C. Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik Abd

AMAÇ: Çalışmada tavşan karaciğerinden izole edilen Glutatyon-S-Transferaz'ın etkili bir pestisit olan daminozit ile etkileşimi incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Glutatyon -S-Transferaz enzimi in vitro şartlarda değişik dozlarda daminozit ile muamele
edilerek, reaksiyonları gözlenmiştir.
BULGULAR: Bulgular 1-kloro 2,4 dinitro benzen (CDNB) substrat olarak kullanıldığında elde edilen aktivite ile karşılaştırılmıştır.
SONUÇ: Regresyon ve korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar spesifik aktivite olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Daminozit, Glutatyon -S- Transferaz


An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver

İsmihan Göze1, İzzet Yelkovan2, Sevtap Bakır3, Ziynet Çınar4
1C. Ü. S. H. M. Y. Okulu
2C. Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Abd
3C. Ü. Tıp Fak. Biyokimya Abd
4C. Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik Abd

OBJECTIVE: We analyzed the interaction between glutation-S-transferase, which is isolated from the liver of rabbits, and daminozide which is an effective pesticide.
METHODS: Glutation-S-transferase enzymes were treated with daminozide in vitro conditions at various doses, and the reactions were recorded.
RESULTS: The observed activities were compared with the activity of 1-chloro 2, 4 dinitrobenzen substrate and a regression analaysis was performed to investigate the correlation.
CONCLUSION: The result were expressed as spesific activites.

Keywords: Daminoside, Glutation S-Transferase


İsmihan Göze, İzzet Yelkovan, Sevtap Bakır, Ziynet Çınar. An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 7-10

Sorumlu Yazar: İsmihan Göze


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2366 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale