ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 58 (1)
Cilt: 58  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması
Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats
Meryem Şakar, Ahmet Mengi
Sayfalar 1 - 6

2.
Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması
An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver
İsmihan Göze, İzzet Yelkovan, Sevtap Bakır, Ziynet Çınar
Sayfalar 7 - 10

3.
1998-1999 Yılları Arasında İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities Of Salmonella And Shigella Strains Isolated Between 1998-1999
Çiğdem Kuzucu, Eda Baktır, Nilgün Acar
Sayfalar 11 - 14

4.
Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması
Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge
Mustafa Altındiş, H. Mete Tanır
Sayfalar 15 - 20

DERLEME
5.
1988-1998 Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü İçme Kullanma Suyu İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Reports On Drinking Water Quality Examined By Edirne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998
Faruk Yorulmaz
Sayfalar 21 - 26

6.
Tüberkülinin Pürifiye Protein Derivesi
Purified Protein Derivative Of Tuberculin
Berrin Gençer
Sayfalar 27 - 32

7.
Ehrlichia Ve Atların Monositik Ehrlichıosıs’i
Ehrlichia And Monocytic Ehrlichiosis Of The Horse
Sibel Özkök
Sayfalar 33 - 38


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale