ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Tüberkülinin Pürifiye Protein Derivesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 27-32

Tüberkülinin Pürifiye Protein Derivesi

Berrin Gençer
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, Ankara

“Purified Protein Derivative of Tuberculin” (PPD Tüberkülin); kültürde üretilmiş olan bir veya daha fazla Mycobacterium tuberculosis suşunun ısıtılarak parçalanması ile elde edilen, suda eriyen protein yapısındaki ürünlerden sağlanan bir preparattır. Bu preparat aynı tür mikroorganizma ile duyarlı hale getirilmiş bir konağa intradermal olarak verildiğinde gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana getirmektedir (1). PPD tüberkülin deri testi (Mantoux testi) tüberküloz enfeksiyonunu saptamak amacıyla bir asırdan fazla süredir kullanılan bir yöntemdir (2).


Purified Protein Derivative Of Tuberculin

Berrin Gençer
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, Ankara


Berrin Gençer. Purified Protein Derivative Of Tuberculin. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Berrin Gençer
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2944 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w