ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Anti-Toxoplasma Antikorlarının Pozitifliği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 69-72

Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Anti-Toxoplasma Antikorlarının Pozitifliği

Gülay Aral Akarsu, Kürşat Altıntaş
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı

AMAÇ: Tüm dünyada yaygın bir zoonoza yol açan Toxoplasma gondii, sağlıklı insanlarda asemptomatik bir seyir göstermekte ancak konjenital geçişte ve immünkompromize hastalarda önem kazanmaktadır.
YÖNTEMLER: Hemodiyaliz uygulanan kronik böbrek hastaları, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeni ile toksoplazmoz açısından risk altında bulunmaktadırlar. Transplantasyon sonrası immünsupresif tedavi sırasında meydana gelebilecek reaktivasyonlar ciddi sorun oluşturacaktır.
BULGULAR: Bu nedenlerle 74 hemodiyaliz hastasının serumunda Toxoplasma gondii’ye karşı oluşmuş
antikorlar Sabin Feldman lizis testi ve ELISA IgG ve IgM testleri kullanılarak araştırılmış ve sağlıklı popülasyondan farklı olup olmadığı irdelenmiştir.
SONUÇ: Hemodiyaliz alan hastalar arasında Sabin Feldman ve ELISA IgG ile antikor pozitifliği %44.6 bulunurken ELISA IgM yöntemi ile antikorlara rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, antikor, hemodiyaliz.


The Positivity Of Anti-Toxoplasma Antibodies In Patients With Chronic Renal Failure Undergoing Haemodialysis

Gülay Aral Akarsu, Kürşat Altıntaş
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı

OBJECTIVE: Toxoplasma gondii, as an etiological agent for a worldwide zoonosis, causes an asymptomatic infection in healthy persons whereas having importance in congenital transmission and immunocompromised patients.
METHODS: The patients with chronic renal failure undergoing haemodialysis are under risk for toxoplasmosis because of having problems in immun system. The reactivations of toxoplasmosis due to immunosupressive therapy in transplantation cases causes serious problems.
RESULTS: As a consequence, it was investigated if anti-Toxoplasma gondii antibodies in the sera of 74 haemodialysis patients were different from those of healthy population by using Sabin Feldman and ELISA IgG and IgM tests.
CONCLUSION: While antibody positivity among patients undergoing haemodialysis was %44.6 with Sabin
Feldman and ELISA IgG tests, there found to be no antibody seropositivity by using ELISA IgM test.

Keywords: Toxoplasma gondii, antibody, haemodialysis.


Gülay Aral Akarsu, Kürşat Altıntaş. The Positivity Of Anti-Toxoplasma Antibodies In Patients With Chronic Renal Failure Undergoing Haemodialysis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 69-72

Sorumlu Yazar: Gülay Aral Akarsu


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1882 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale