ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 15-20

Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması

Mustafa Altındiş1, H. Mete Tanır2
1Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon
2Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Kadın Has. Ve Doğum Abd, Afyon

AMAÇ: Vajinal akıntılı kadınlarda genital mikoplazma ve ureaplazmaların etken olarak sıklığının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmamızda Uygulama Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum polikliniklerine başvuran 40 vajinal akıntılı kadından alınan örnekler MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-Fransa) kitleri ile incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Bunların 18’inde (%45) pozitif sonuç alınmıştır. Yapılan tür ayrımında, Mycoplasma hominis 3/40 (%7.5), Ureaplasma urealyticum 15/40 (%37.5) oranında pozitif bulunmuştur
BULGULAR: Duyarlılık testinde ise üç M.hominis suşunun birinde (%33) ofloksasine ve roksitromisine;
SONUÇ: U.urealyticum suşlarının ikisinde (%13) ofloksasine, birinde (%7) ise roksitromisine karşı direnç saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, ürogenital enfeksiyon

Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge

Mustafa Altındiş1, H. Mete Tanır2
1Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon
2Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Kadın Has. Ve Doğum Abd, Afyon

OBJECTIVE: In this study, in 40 endocervical specimens taken from patients who attended to Kocatepe University Hospital, Gynecology Clinics with the complaints of genital discharge were assessed by MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-France) test system to determine M.hominis and U.urealyticum.
METHODS: Eighteen of samples (45%) were detected as positive which were 3/40 (7.5%) M.hominis and 15/40 (37.5%) U.urealyticum.
RESULTS: One of the M.hominis strains (33%) was found resistant to ofloxacin and roxytromycine.
CONCLUSION: For U.urealyticum strains, antimicrobial resistances to ofloxacin and roxytromycine were detected in 13% and 7% respectively.

Keywords: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, urogenital infection

Mustafa Altındiş, H. Mete Tanır. Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Mustafa Altındiş
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (4062 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w