ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 15-20

Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması

Mustafa Altındiş1, H. Mete Tanır2
1Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon
2Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Kadın Has. Ve Doğum Abd, Afyon

AMAÇ: Vajinal akıntılı kadınlarda genital mikoplazma ve ureaplazmaların etken olarak sıklığının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmamızda Uygulama Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum polikliniklerine başvuran 40 vajinal akıntılı kadından alınan örnekler MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-Fransa) kitleri ile incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Bunların 18’inde (%45) pozitif sonuç alınmıştır. Yapılan tür ayrımında, Mycoplasma hominis 3/40 (%7.5), Ureaplasma urealyticum 15/40 (%37.5) oranında pozitif bulunmuştur
BULGULAR: Duyarlılık testinde ise üç M.hominis suşunun birinde (%33) ofloksasine ve roksitromisine;
SONUÇ: U.urealyticum suşlarının ikisinde (%13) ofloksasine, birinde (%7) ise roksitromisine karşı direnç saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, ürogenital enfeksiyon


Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge

Mustafa Altındiş1, H. Mete Tanır2
1Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Afyon
2Kocatepe Üniv., Tıp Fak., Kadın Has. Ve Doğum Abd, Afyon

OBJECTIVE: In this study, in 40 endocervical specimens taken from patients who attended to Kocatepe University Hospital, Gynecology Clinics with the complaints of genital discharge were assessed by MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-France) test system to determine M.hominis and U.urealyticum.
METHODS: Eighteen of samples (45%) were detected as positive which were 3/40 (7.5%) M.hominis and 15/40 (37.5%) U.urealyticum.
RESULTS: One of the M.hominis strains (33%) was found resistant to ofloxacin and roxytromycine.
CONCLUSION: For U.urealyticum strains, antimicrobial resistances to ofloxacin and roxytromycine were detected in 13% and 7% respectively.

Keywords: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, urogenital infection


Mustafa Altındiş, H. Mete Tanır. Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Mustafa Altındiş


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3836 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale