ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Candida Türlerinde Biyofilm Ve Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 73-76

Candida Türlerinde Biyofilm Ve Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması

Çiğdem Kuzucu, Zeynep Çizmeci, Bengül Durmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Biyofilmler ve fosfolipaz enzimi Candida suşlarına bağlı infeksiyonların gelişmesinde önemli virulans faktörleridir. Bu çalışmada Candida türlerinde biyofilm ve fosfolipaz üretimi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Toplam 200 Candida izolatında biyofilm pozitifliği %52 bulunmuştur.
BULGULAR: C.albicans suşlarında biyofilm üretiminin diğerlerine göre daha yüksek olduğu
görülmüştür (%63). Toplam 123 C.albicans izolatında fosfolipaz pozitifliği %57 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Her iki faktöründe virulansda önemli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Candida, biyofilm, fosfolipaz


Detection Of Bıofilm And Phospholipase Activity In Candida Species

Çiğdem Kuzucu, Zeynep Çizmeci, Bengül Durmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

OBJECTIVE: Biofilms and phospholipase enzyme are important virulans factors for the infections of Candida species. In this study slime and phospholipase production was examined in Candida species.
METHODS: Biofilm positivitiy 52% was found in 200 Candida species.
RESULTS: In C.albicans isolates biofilm positivity is higher than the others (63%).In 123 C.albicans
isolates phospholipase positivity was found 57%.
CONCLUSION: We thought both factors also are important in virulans.

Keywords: Candida, biofilm, phospholipase


Çiğdem Kuzucu, Zeynep Çizmeci, Bengül Durmaz. Detection Of Bıofilm And Phospholipase Activity In Candida Species. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 73-76

Sorumlu Yazar: Çiğdem Kuzucu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2480 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale