ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Dermanyssus gallinae mücadelesinde silika bazlı akarisitlerin in vitro etkinliği ve saha koşullarında etkililiği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 616-621 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.43799

Dermanyssus gallinae mücadelesinde silika bazlı akarisitlerin in vitro etkinliği ve saha koşullarında etkililiği

Nafiye KOÇ, Serpil NALBANTOĞLU
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim dalı, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırmızı kanatlı akarı (KKA), Dermanyssus gallinae (D. gallinae), kanatlı sektörünün en önemli ve yaygın görülen ektoparazitlerinden biridir. Mücadelesinde kullanılan çok sayıda akarisit olmasına rağmen gelişen direnç ve kimyasalların kullanımını yasaklayan mevzuat nedeniyle KKA enfestasyonu tüm dünyada sıklıkla bildirilmeye devam etmektedir. Bu nedenle insan ve hayvan sağlığını tehdit etmeyen yeni ve güvenli kontrol metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, in vitro koşullarda doğal silika bazlı akarisitlerin etkinliğini ve ticari yumurta tavuğu kümeslerinde lokal olarak uygulanan sentetik piretroidler ile kombinasyonunun etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dermanyssus gallinae popülasyonları, kafesli, ticari yumurta tavuğu kümeslerinden toplanmış ve canlı olarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvar denemeleri sıvı formülasyon haline getirilen silikon dioksit ile gerçekleştirilmiştir. LT50 değerleri PoloPlus-PC programı kullanılarak probit analizi ile belirlenmiştir. Saha uygulaması, doğal olarak KKA enfestasyonu bulunan iki ticari kümeste silikon dioksit ve alfa-sipermetrin kombinasyonu kullanılarak yürütülmüştür. Uygulama sonrası belirli günlerde kurulan PVC tuzaklar ile akarlar toplanmıştır. Bireysel olarak paketlenip laboratuvara getirilen tuzaklar stereo mikroskop altında incelenmiş ve içerisinde bulunan akarların sayımları yapılarak uygulamanın etkinliği takip edilmiştir.
BULGULAR: Laboratuvar koşullarında 320 mg/petri konsantrasyonunda kullanılan silikon dioksit, D. gallinae üzerinde %100 ölüm oranı oluşturmuş ve ortalama LT50 değeri 26.42 ± 0.57 s olarak hesaplanmıştır. Saha koşullarında ise silikon dioksit ve alfa-sipermetrin kombinasyonunun KKA sayısını azaltmada oldukça etkin olduğu ve etkisinin uygulamayı takiben dört ay sürdüğü tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laboratuvar koşullarında uygulanan doğal silikon dioksit ve kümeslerde lokal olarak uygulanan piretroid ile kombinasyonlarının, D. gallinae’yi kontrol etmek için etkili bir seçenek olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dermanyssus gallinae, kırmızı kanatlı akarı, silikon dioksit, mücadele

In vitro efficacy and field effectiveness of silica-based acaricide against Dermanyssus gallinae

Nafiye KOÇ, Serpil NALBANTOĞLU
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The poultry red mite, PRM, Dermanyssus gallinae (D. gallinae), is one of poultry’s most important and common pests. Although the presence of a variety of acaricides in control, PRM continues to be frequently reported around the world, owing to the developing resistance and severe legislation prohibiting the use of chemicals. Therefore, new and safe control approaches that do not threaten animal and human health are required. This study is aimed to determine the efficacy of a natural silica-based product based on diatomaceous earth (DE) in-vitro conditions and its combination with locally applicated synthetic pyrethroids under field conditions in commercial egg-laying henhouses.
METHODS: Dermanyssus gallinae populations were collected and transferred alive to the laboratory from integrated cage poultry farms. The bioassays were performed with the liquid formulation of silicon dioxide. The LT50 values were calculated by probit analysis using PoloPlus-PC software. The field treatment was conducted using the combination of silicon dioxide and alpha-cypermethrin in two commercial poultry houses with natural PRM infestation. After application, mites were collected with PVC traps on different days. The traps were individually packed and the number of mites was counted under a stereo microscope in the laboratory. The efficiency of the application was then determined by counting the mites under a stereomicroscope.
RESULTS: In laboratory conditions, DE active substance at the concentration of 320 mg/dish eventually reach 100% mortality of D. gallinae and the mean LT50 values were determined as 26.42±0.57 h. The combination of silicon dioxide and alpha-cypermethrin in field conditions was found to be highly effective in reducing the number of PRMs and its effects lasted for four months following treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results suggest that DE might offer an environmentally-friendy alternative in PRM control on its own or in combination with widely used synthetic pyrethroids.

Keywords: Dermanyssus gallinae, The poultry red mite, silicon dioxide, management

Nafiye KOÇ, Serpil NALBANTOĞLU. In vitro efficacy and field effectiveness of silica-based acaricide against Dermanyssus gallinae. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 616-621

Sorumlu Yazar: Nafiye KOÇ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w