ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Gıda Çalışanlarında Gıda Kaynaklı Hastalık Etkenlerinin Ve Taşıyıcılık Durumunun Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 19-22

Gıda Çalışanlarında Gıda Kaynaklı Hastalık Etkenlerinin Ve Taşıyıcılık Durumunun Değerlendirilmesi

Nuran Delialioğlu1, Gönül Aslan1, Candan Öztürk1, Ali Kaya2, Gülden Ersöz2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Gıda kaynaklı hastalıklar sıklıkla bakteri, virus, helmint ve funguslarla oluşmaktadır. Bu ajanların gıdalar yolu ile insana geçişi, insan veya hayvan dışkısı ile gıdaların direkt ve indirekt kontaminasyonu sonucu olmaktadır.
YÖNTEMLER: Gıdalara patojenler üretim, işlenme, dağıtım ve hazırlanma safhalarında girdiklerinden gıda işinde çalışanlar bu hastalıkların geçişinde önemli rol oynamaktadırlar.
BULGULAR: Çalışmamızda gıda işinde çalışanlarda gıda yolu ile geçebilecek çeşitli etkenler; barsak parazitleri, dışkıda salmonella ve shigella taşıyıcılığı ve hepatit A virusu antikoru araştırıldı. Barsak parazitleri %4.6 oranında pozitif bulundu ve dışkı kültüründe patojen bakteri üremedi.
SONUÇ: Anti-HAV total %84 oranında pozitif olarak bulundu. Gıda yolu ile geçebilecek hastalıkların önlenmesi için gıda işinde çalışanların bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda çalışanları, barsak parazitleri, salmonella-shigella, hepatit A virusu.


Evaluation Of Foodborne Pathogens And Porter Situation On Foodhandlers

Nuran Delialioğlu1, Gönül Aslan1, Candan Öztürk1, Ali Kaya2, Gülden Ersöz2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Mersin

OBJECTIVE: Foodborne disease are mostly caused by bacteria, viruses, helminths and fungi. These agents are transmitted to humans via food as a result of direct or indirect contamination of foods with human or animal faeces.
METHODS: Foodhandlers play an important role in transmission of these agents to food during production, processing, distribution and preparation.
RESULTS: In this sudy foodhandlers are examined for various agents, intestinal parasites,
salmonella-shigella carriage and hepatitis A virus seropositivity. Parasites positivity was found to be 4.6% and faeces cultures was not grown for bacterial pathogens.
CONCLUSION: Anti-HAV positivity was found to be 84%. It is necessary to train the foodhandlers on foodborne pathogens in order to prevent foodborne diseases.

Keywords: Foodhandlers, intestinal parasites, salmonella-shigella, hepatitis A virus.


Nuran Delialioğlu, Gönül Aslan, Candan Öztürk, Ali Kaya, Gülden Ersöz. Evaluation Of Foodborne Pathogens And Porter Situation On Foodhandlers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 19-22

Sorumlu Yazar: Nuran Delialioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2440 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale