ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 1-6

Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk.lığı, Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara
2İ. Ü Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırmada ratlara oral olarak verilen Linear Alkil Benzen Sülfonat’ın (LAS) serum ve karaciğerdeki alanin
YÖNTEMLER: transferaz ve aspartat transferaz aktiviteleri düzeyleri üzerine kronik etkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre, LAS’ın %0.002’lik (0.14mg/kg) ve %0.005’lik (0.35mg/kg) dozlarının ratlarda kronik olarak herhangi bir toksisiteye neden olmayacağı ve ratlar için LAS’ın kronik etkilerinin %0.01 (0.7mg/kg) ile %0.03 (2.1mg/kg) dozlarında ve
SONUÇ: 120. günden itibaren gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linear Alkilbenzen Sülfonat, Alanin Transferaz, Aspartat Transferaz


Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats

Meryem Şakar1, Ahmet Mengi2
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bşk.lığı, Aşı- Serum Üretim Ve Araştırma Müdürlüğü, Ankara
2İ. Ü Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

OBJECTIVE: In this study, the chronic effects of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (LAS) given by oral route, were examined on alanin transpherase
METHODS: and aspartate transpherase enzyme activities in serum and liver of rats.
RESULTS: It was concluded that LAS in doses of 0.002% (0.14 mg/kg) and 0.005% (0.35 mg/kg) may not create toxic effects in rats
CONCLUSION: and chronic toxic effects of LAS for rats occur in doses of 0.01% (0.7 mg/kg) and 0.03% (2.1 mg/kg) and in 120th days following the application.

Keywords: Linear Alkylbenzene Sulphonate, Alanin Transpherase, Aspartate Transpherase


Meryem Şakar, Ahmet Mengi. Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Meryem Şakar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (2081 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale