ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hastane Ortamındaki Lavabo Musluklarının Ve Sıvı-Sabun Rezervuarlarının Mikrobiyal Kirliliklerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 23-26

Hastane Ortamındaki Lavabo Musluklarının Ve Sıvı-Sabun Rezervuarlarının Mikrobiyal Kirliliklerinin Araştırılması

Zübeyde Cücen1, Yurdagül Erdem2, Şöhret Gamberzade3, Z. Cibali Açıkgöz3
1Fatih Üniversitesi Sağlık Bilimleri Myo Tıbbi Laboratuvar Bölümü
2Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji A.d.

AMAÇ: Bu çalışma, hastane infeksiyon kontrol çalışmalarına yol göstermesi için, hastane infeksiyonlarına kaynaklık yapabileceği düşünülen lavabo muslukları ve sıvı sabun rezervuarlarının mikrobiyal kirliliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Bu amaçla, hastanemize bağlı dokuz yatak kapasiteli Çankaya Ek Binasında muayene ve doktor odaları, hemşire odası, laboratuvarlar, mutfak ve tuvaletlerindeki 44 musluk vanası ve 26 sıvı sabun rezervuarı incelenmiş olup toplam 70 sahadan, sabah ve akşam 08.00 ve 18.00 saatlerinde alınan örnekler % 5 koyun-kanlı agar ve EMB besiyerine ekilerek, 37°C ‘de bir gece inkübe edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan incelemede musluk vanalarının sabah %75’inde, akşam %86’sında; sıvı sabun rezervuarlarının sabah %53’ünde, akşam %84’ünde bakteri ve/veya maya üremesi olmuştur. Sonuçlar istatistiki olarak χ2 ve McNemar testleriyle değerlendirilmiş, sabah ve akşam üremeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; bakteriyolojik kirliliğin akşama doğru giderek arttığı saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ: Üreyen mikroorganizmalar arasında normal deri florası üyeleri yanında S.aureus, P.aeruginosa, Klebsiella spp, E.coli ve Candida spp gibi potansiyel patojenlere de rastlanmıştır. Temizlik ve el yıkama prosedürünün yeniden gözden geçirilmesi, musluk vanası ve rezervuarların günde en az iki kez temizlenmesi için ilgili birimlere bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, el yıkama, musluk vanası, sıvı-sabun rezervuarı


Microbial Contamınatıon Of Faucets And Liquid-Soap Reservoirs In Hospital Environment

Zübeyde Cücen1, Yurdagül Erdem2, Şöhret Gamberzade3, Z. Cibali Açıkgöz3
1Fatih Üniversitesi Sağlık Bilimleri Myo Tıbbi Laboratuvar Bölümü
2Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji A.d.

OBJECTIVE: The aim of this study was to provide some information to the hospital infection control committee about microbial contamination of faucets and liquid soap reservoirs in the hospital environment, as possible sources for nosocomial infections.
METHODS: In the Çankaya Branch of our hospital, which contains nine beds, 44 faucets and 26 liquidsoap reservoirs in the examination chambers, doctors’ rooms, nurses’ room, laboratories, kitchen and toilets were investigated. Totally 70 samples obtained (twice a day at 08.00 and 18.00) by soaked swabs were cultured on 5% sheep blood and eosin methylen blue agars and incubated overnight at 37°C.
RESULTS: Bacterial or yeast growth were positive in 75% of first samples and 86% of second samples obtained from sink faucets. These numbers were 53% and 84% for the reservoirs, respectively. The results were evaluated statistically by use of χ2 and McNemar tests on SPSS 9.05 software programme. A statistical difference was determined between the first and the second sample growth results and an increasing bacterial contamination along the day was established (p<0.05).
CONCLUSION: Among the cultivated organisms there were potential pathogens such as S.aureus, P.aeruginosa, Klebsiella spp, E.coli and Candida spp beside the members of normal skin flora. The responsible units were informed and allerted to reevaluate the cleaning and hand-washing procedures, and to have the faucets and the soap reservoirs cleaned at least twice daily.

Keywords: Hospital infection, hand-washing, sink faucet, liquid-soap reservoir


Zübeyde Cücen, Yurdagül Erdem, Şöhret Gamberzade, Z. Cibali Açıkgöz. Microbial Contamınatıon Of Faucets And Liquid-Soap Reservoirs In Hospital Environment. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Z. Cibali Açıkgöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1944 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale