ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Aedes tipi sivrisineklerde Zika, Dengue, Chikungunya ve Batı Nil virüsü varlığının araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 101-108 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.58235

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Aedes tipi sivrisineklerde Zika, Dengue, Chikungunya ve Batı Nil virüsü varlığının araştırılması

Yasemin COŞGUN1, Fatma BAYRAKDAR2, M. Mustafa AKINER3, Burcu GÜRER GİRAY4, Berna DEMİRCİ5, Hilal BEDİR6, Gülay KORUKLUOĞLU1, Seher TOPLUOĞLU7, Selçuk KILIÇ8
1Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ankara
2Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biology Zoology Bölümü, Rize
4Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Moleküler Tanı Laboratuvarı, Ankara
5Kafkas Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Bölümü, Kars
6Kafkas Universitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Bölümü, Kars
7Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Bölümü, Ankara
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Arbovirüsler, eklembacaklılar tarafından bulaşan bir virüs grubudur ve vektörlerin varlığı ile ilişkili ortamlarda hem enzootik hem de kentsel döngüler içerisinde insanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olan geniş bir coğrafi dağılım ile karakterizedirler. Dengue virüsü (DENV), Zika virüsü (ZIKV), Chikungunya virüsü (CHIKV) ve Batı Nil virüsü (BNV) enfeksiyonları, dünyaya yayılan ve giderek artan halk sağlığı problemleridir. Bu virüslerin en bilinen vektörleri; invaziv vektörler olan Aedes aegypti ve Aedes albopictus’tur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Karadeniz bölgesinde kurulmuş populasyonlarda bulunan A. aegypti ve A. albopictus sivrisinek türleri tarafından bulaştırılan virüslerin varlığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 yılının Nisan-Ekim ayları arasında batı sınır kapısından Ordu iline kadar olan illerde ve iç bölgelere giriş noktaları olan bölgelerde sivrisinekler üzerinde çalışılmıştır. Karadeniz bölgesinin 51 farklı bölgesinden toplam 267 sivrisinek toplanmıştır. Tüm örnekler Dengue, Chikungunya, Zika ve West Nile virüsünün varlığı açısından test edilmiştir.
BULGULAR: 38 Aedes aegypti ve 229 Aedes albopictus olmak üzere toplam 267 sivrisinek örneği elde edilmiş, örneklerin 8’i erkek, 259’u dişi olarak belirlenmiştir. İncelemeye alınan Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisineklerinde DENV, CHIKV, ZIKV ve BNV açısından pozitiflik saptanmamıştır. Panflavivirus açısından pozitiflik bulunmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: A. aegypti ve A. albopictus türü sivrisineklerde, araştırılan virüslerden hiçbirinin saptanmaması henüz bu bölgedeki vektörlerin DENV, CHIKV, ZIKV ve BNV ile karşılaşmadıkları yönünde önemli bir veri elde edilmiştir. Bu virüslere bağlı yurt dışı seyahati kaynaklı vakaların görüldüğü ülkemizde, dışardan gelecek olan virüslerle mevcut vektörlerin karşılaşması durumunda otoktanöz bulaş ihtimali söz konusu olabilecektir. Bu nedenle diğer bölgelerde de benzer çalışmalar yapılarak vektör ve virus takibi açısından sağlıklı ve güncel haritalar oluşturulmalıdır. Böylece ülkeye giriş yapan bu virüslerin varlığı saptandığında hızlı ve etkin tedbirler almak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zika virüs, Dengue virüs, Chikungunya virüs, Batı Nil Virüsü, Flavivirüsler, Aedes

Investigation of the presence of Zika, Dengue, Chikungunya, and West Nile virus in Aedes type mosquitoes in the Eastern Black Sea area of Turkey

Yasemin COŞGUN1, Fatma BAYRAKDAR2, M. Mustafa AKINER3, Burcu GÜRER GİRAY4, Berna DEMİRCİ5, Hilal BEDİR6, Gülay KORUKLUOĞLU1, Seher TOPLUOĞLU7, Selçuk KILIÇ8
1Ministry of Health, General Directorate of Public Health, National Virology References Laboratory, Ankara
2Ministry of Health, General Directorate of Public Health, National Molecular Microbiology References Laboratory, Ankara
3Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology Zoology Section, Rize
4Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Molecular Diagnosis Laboratory, Ankara
5Kafkas University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Molecular Biology, Kars
6Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Parasytology, Kars
7Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Department of Zoonotic and Vector-borne Diseases, Ankara
8University of Health Sciences, Gulhane Institute of Defensive Health Sciences, Ankara

INTRODUCTION: Arboviruses are a group of viruses transmitted by arthropods, and are characterized by a wide geographic distribution that causes various infections in humans, both in the enzootic and urban cycles, in environments associated with the presence of vectors. Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV), Zika (ZIKV), yellow fever, and West Nile virus (WNV) infections are increasingly public health problems that spread throughout the world. The best known vectors of these viruses are the invasive vectors of Aedes aegypti and Aedes albopictus. The aim of this study is located in the Black Sea in northeastern Turkey located in established populations of A. aegypti and A. albopictus was to investigate the presence of viruses transmitted by mosquito species.
METHODS: From April to October 2016, it was studied on mosquitoes in the provinces from the western border gate to the province of Ordu and areas with entry points to the inner regions. A total of 267 mosquitoes were collected from 51 different regions of the Black Sea region. All samples were tested for the presence of Dengue, Chikungunya, Zika, and West Nile virus.
RESULTS: A total of 267 mosquito samples, 38 A. aegypti and 229 A. albopictus, were obtained, of which eight were male and 259 were female. No positivity was detected in terms of DENV, CHIKV, ZIKV and WNV in A. aegypti and A. albopictus mosquitoes included in the study. No positivity was found in panflavivirus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that none of the investigated viruses were detected in A. aegypti and A. albopictus mosquitoes is an important data that vectors in this region have not yet encountered DENV, CHIKV, ZIKV and WNV. In our country, where cases of foreign travel related to these viruses are seen, there may be a possibility of autochthonous transmission in case of encountering viruses that will come from outside and existing vectors. For this reason, similar studies should be carried out in other regions and healthy and up-to-date maps should be created in terms of vector and virus tracking. Thus, when the presence of these viruses entering the country is detected, it will be possible to take quick and effective measures.

Keywords: Zika virus, Dengue virus, Chikungunya virus, West Nile Virus, Flaviviruses, Aedes

Yasemin COŞGUN, Fatma BAYRAKDAR, M. Mustafa AKINER, Burcu GÜRER GİRAY, Berna DEMİRCİ, Hilal BEDİR, Gülay KORUKLUOĞLU, Seher TOPLUOĞLU, Selçuk KILIÇ. Investigation of the presence of Zika, Dengue, Chikungunya, and West Nile virus in Aedes type mosquitoes in the Eastern Black Sea area of Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 101-108

Sorumlu Yazar: Yasemin COŞGUN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w