ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
1998-1999 Yılları Arasında İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 11-14

1998-1999 Yılları Arasında İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Çiğdem Kuzucu, Eda Baktır, Nilgün Acar
S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara.

AMAÇ: Bu çalışmada 1998-1999 yılları arasında izole edilen 37 Salmonella ve 103 Shigella suşunun disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Salmonella türlerinin 25’i gaita, 11’i kan ve biri safradan izole edilmiştir. Gaita izolatlarında ampisilin, siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazol test edilmiştir. Barsak dışı izolatlarda ilave olarak kloramfenikol ve sefotaksim kullanılmıştır.
BULGULAR: Salmonella typhi suşlarının tümü antibiyotiklerin hepsine duyarlı bulunmuştur. Diğer Salmonella türlerinde ve Shigella’larda ampisilin direnci sırasıyla %10.8, %47.5 ve trimetoprim-sulfametoksazol direnci %8.1, %49.5 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Siprofloksasin, sefotaksim ve kloramfenikole direnç görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Shigella


Antibiotic Susceptibilities Of Salmonella And Shigella Strains Isolated Between 1998-1999

Çiğdem Kuzucu, Eda Baktır, Nilgün Acar
S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara.

OBJECTIVE: In this study, in vitro antimicrobial susceptibilities by disk diffusion method were investigated on 37 of Salmonella sp and 103 of Shigella sp isolated between 1998-1999. Twenty-five of Salmonella strains were isolated from stool, 11 from blood and one from bile.
METHODS: Ampicillin, ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole were tested in stool isolates. Cefotaxime and chloramphenicol were used in extraintestinal isolates additionally. All of Salmonella typhi strains (17 of isolates) have been found to be susceptible to all antibiotics.
RESULTS: In other Salmonella strains and Shigella sp antimicrobial resistance to ampicillin was found 10.8%, 47.5% and trimethoprimsulfamethoxazole 8.1%, 49.5% respectively.
CONCLUSION: All strains were susceptible to ciprofloxacin, cefotaxime and chloramphenicol.

Keywords: Salmonella, Shigella


Çiğdem Kuzucu, Eda Baktır, Nilgün Acar. Antibiotic Susceptibilities Of Salmonella And Shigella Strains Isolated Between 1998-1999. Turk Hij Den Biyol Derg. 2001; 58(1): 11-14

Sorumlu Yazar: Çiğdem Kuzucu


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2264 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale