ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ankara İli Mezbahaları Çalışanlarında Anti-Lısteria Monocytogenes [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 1-8

Ankara İli Mezbahaları Çalışanlarında Anti-Lısteria Monocytogenes

Selçuk Kılıç, Cahit Babür, Şölen Dinçer, Gökhan Afacan, Berrin Esen
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara

AMAÇ: Bu çalışma, Ankara ili mezbahalarında çalışan personelde listeriosis seroprevalansını saptamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Mezbaha çalışanlarından alınan 102 serum örneğinde Listeria monocytogenes "O" antikorlarının varlığı Osebold yöntemiyle araştırılmıştır.
BULGULAR: 1/100 ve üzerindeki titrasyon basamaklarındaki aglütinasyon varlığı pozitif olarak
kabul edilmiştir. 102 serum örneğinden 59’u (57.8%) negatif, 43 (%42.2) serum ise çeşitli dilusyonlarda pozitif olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ: Seropozitif olguların 31’inde (%72.1) 1/100 titrede, 10’unda (%23.3) 1/200 ve iki serumda (%4.6) 1/400 titrede Listeria monocytogenes antikorları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Listeriosis, mezbaha çalışanları, Osebold yöntemi


Investigation Of Anti-Listeria Monocytogenes

Selçuk Kılıç, Cahit Babür, Şölen Dinçer, Gökhan Afacan, Berrin Esen
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara

OBJECTIVE: This study was undertaken to determine the seroprevalence of listeriosis in slaughterhouse workers in Ankara.
METHODS: A totally 102 serum samples taken from slaughterhouse workers were examined for the Listeria monocytogenes "O" antibody by the Osebold Method.
RESULTS: The agglutination titer 1/100 and over were accepted as a positive result.
CONCLUSION: Out of 102 sera, 59 (57.8%) were negative for L.monocytogenes antibody and 43 (42.2%) were positive at different titers as follows: 31 (72.1%) with a 1/100 titer; 10 (23.3%) 1/200 titer; and 2 (4.6%) 1/400 titer.

Keywords: Listeriosis, slaughterhouse workers, Osebold method


Selçuk Kılıç, Cahit Babür, Şölen Dinçer, Gökhan Afacan, Berrin Esen. Investigation Of Anti-Listeria Monocytogenes. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Selçuk Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1969 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale