ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Pantoea agglomerans’ın neden olduğu kateter ilişkili bir sepsis olgusu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2015; 72(1): 59-62 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2015.90267  

Pantoea agglomerans’ın neden olduğu kateter ilişkili bir sepsis olgusu

Fadime Yılmaz1, Sercan Savcı2, Elvin Pazar - Yıldırım1, Nevriye Gönüllü1, Işıl Bavunoğlu2, Fatma Köksal - Çakırlar1, Yavuz Uyar1, Hrisi Bahar Tokman1, Murat Günaydın1, Nuri Kiraz1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Abd., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd., İstanbul

Pantoea türleri, bitkilerde ve toprakta bulunan, Enterobacteriaceae ailesinden, fakültatif aerob Gramnegatif çomaklardır. Pantoea agglomerans immün sistemi normal olan kişilerde lokalize, immünsuprese hastalarda ve yeni doğanlarda sistemik enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Fırsatçı patojen olan bu bakterilerin neden olduğu nozokomiyal enfeksiyonlar; septik artrit, pnömoni, sepsis, peritonit, üriner sistem, cerrahi alan ve kateterle ilişkili enfeksiyonlardır. Bu bakteri, 4°C’de iyi üreyebilme özelliğine sahip olduğu için kontamine intravenöz solüsyonlar ve
depolanmış kan ürünleriyle bulaşabilmektedir. Pantoea spp. pamuk silgiçlerde, intra-arterial gereçlerde de bulunabilmektedir. Bu çalışmada, P. agglomerans’a bağlı kateter ilişkili bir sepsis olgusu sunulmaktadır. Kasım 2013’te mide kanseri tanısı konulan, son kemoterapisini Mart 2014’te alan 54 yaşında erkek hasta; kemoterapi sonrası bulantı kusma, beslenememe şikayetleriyle hastanemizin dahiliye servisinde yatırıldı ve gastrointestinal pasajı olmaması nedeniyle total parenteral nutrisyon (TPN) ile takip edildi. Genel durumu stabilleşince Nisan 2014’te taburcu edildi. Evde iki hafta TPN ile beslenmesi sürdürülen hasta Mayıs 2014’te üşüme, titreme ve 39,9 OC ateş şikayetleriyle İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin acil servisine başvurdu. Kateter ilişkili sepsis ön tanısıyla piperasilintazobaktam
başlanarak dahiliye servisine yatırıldı. CVP kateterinden alınan kan kültüründe Gram negatif çomak üremesi üzerine kateteri çıkarıldı ve TPN ile beslenmesini sağlamak için yeni kateter takıldı. Hastanın kan ve kateter kültüründen P. agglomerans izole edildi. Bakterinin tanımlanması konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve Phoenix otomatize tanımlama sistemi ile yapıldı. Antibiyotik duyarlılığı (Klinik ve Laboratuvar Standartlar Enstitüsü-CLSI) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Mikroorganizma piperasilintazobaktam’a duyarlı saptandığı için hastanın tedavisi değiştirilmedi. Tedavi sonrasında hastanın genel durumu iyileşince 16. gününde antibiyoterapi kesilerek taburcu
edildi. Bu olgu sunumunda, immunsuprese hastalarda, nadir görülen P. agglomerans’a bağlı kateter ilişkili sepsis gelişme riskine ve antibiyoterapisine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: immünsuprese, kateter ilişkili sepsis, Pantoea agglomerans, piperasilin-tazobaktam


A catheter related sepsis case caused by Pantoea agglomerans

Fadime Yılmaz1, Sercan Savcı2, Elvin Pazar - Yıldırım1, Nevriye Gönüllü1, Işıl Bavunoğlu2, Fatma Köksal - Çakırlar1, Yavuz Uyar1, Hrisi Bahar Tokman1, Murat Günaydın1, Nuri Kiraz1
1Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine Department Of Medical Microbiology, Istanbul
2Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine Department Of Internal Medicine, Istanbul

Pantoea species, members of the Enterobacteriaceae family are facultative anaerobic Gram-negative bacilli that can be isolated from plants and soil. Pantoea agglomerans can lead to localized infections in health people with normal immune systems and to systemic infections in newborns and immunocompromised patients. Nosocomial infections caused by these
opportunistic-pathogenbacteria are; septi arthritis, pneumonia, sepsis, peritonitis, urinary system infections, surgical infections, and catheter-associated infections. This bacteria, since it has a good ability to grow at 4°C, can be transmitted by contaminated intravenous solutions
and stored blood products. Pantoea spp. can be found in cotton swabs and the intra-arterial devices. In this study, a catheter related sepsis caused by P. agglomerates was presented. 54-year-old male patient with a diagnosis of gastric cancer at November 2013 and receiving the last chemotherapy at March 2014; was hospitalized in the internal medicine service at our İstanbul University, Hospital of the Cerrahpaşa Tıp Faculty and was followed-up by total parenteral nutrition (TPN) due to the lack of gastrointestinal passage. After stabilization
of his general conditions he was discharged in April 2014. Patient whose feeding continued for two weeks at home with TPN, applied to our hospital emergency department at May 2014 with the fever of 39.9°C and chills. He was admitted to hospital in the internal medicine service
initiating piperacillin-tazobactam with preliminary diagnosis of catheter- associated sepsis. Because of the Gram-negative bacilli reproduction from blood cultures taken from the CVP catheter, the catheter was removed and a new catheter was inserted to provide nutrition for
patient with TPN. P. agglomeran was isolated from the patient’s blood and catheter culture. The identification of bacteria was done by conventional microbiological techniques and Phoenix automated identification system. Antibiotic susceptibility evoluated by using Kirby-Bauer disk diffusion test according to the Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) criteria. The
microorganism was sensitive to piperacillin-tazobactam, so, patient’s therapy was not changed. After treatment, when the general condition of the patient healed, he was discharged by ending antibiotics on the sixteenth day. This case report, is intended to call attention to the risk of the growth of catheter-associated sepsis and antibioterapi are lated to P. agglomerans which is rarely seen on immunocompromised patients.

Keywords: immunosuppressed, catheter related sepsis, Pantoea agglomerans, piperacillin-tazobactam


Fadime Yılmaz, Sercan Savcı, Elvin Pazar - Yıldırım, Nevriye Gönüllü, Işıl Bavunoğlu, Fatma Köksal - Çakırlar, Yavuz Uyar, Hrisi Bahar Tokman, Murat Günaydın, Nuri Kiraz. A catheter related sepsis case caused by Pantoea agglomerans. Turk Hij Den Biyol Derg. 2015; 72(1): 59-62

Sorumlu Yazar: Yavuz Uyar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (2142 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale