ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 72 (1)
Cilt: 72  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2015-1 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-1 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.26213  Sayfalar 0 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
2.
Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının pulsed-field jel elektroforezis yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi
Molecular typing of nosocomial enterococci by pulsed-field gel electrophoresis
Dilek Güldemir, Alper Karagöz, Tuba Dal, Alicem Tekin, Tuncer Özekinci, Rıza Durmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.94695  Sayfalar 1 - 10

3.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvuran akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonunun sıklığı
Frequency of rotavirus infection in children with acute gastroenteritis in Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital
Serap Süzük, Havva Avcıküçük, Mehmet Kavak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.53386  Sayfalar 11 - 16

4.
Yatan hasta örneklerinden izole edilen Candida izolatlarının tür dağılımlarının ve antifungal duyarlılık profillerinin değerlendirilmesi
Evaluation of species distribution and anti fungal susceptibility profiles of Candida isolates from hospitalized patients
Gülşen Hazırolan, Dilara Yıldıran, Irmak Baran, İpek Mumcuoğlu, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.75010  Sayfalar 17 - 26

5.
Toxoplasma gondii RH Ankara suşu ile intraperitoneal olarak enfekte edilen farelerde sistemik doku tutulumunun değerlendirilmesi
Evaluation of systemic tissue involvement in mice following intraperitoneal inoculation of Toxoplasma gondii RH Ankara strain
Emine Şamdancı - Türkmen, Ayşegül Taylan - Özkan, Cahit Babür, Mesut Mungan, Engin Aydın
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.32448  Sayfalar 27 - 36

6.
Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi
Determination of chlorinated pesticide residues in drinking water by liquid-solid extraction and vacuum manifold system
Gündüz Çiftçioğlu, Deniz Karlık, Metin Ateş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.52385  Sayfalar 37 - 44

7.
Türkiye’de yayılış gösteren bazı Lecidea, Porpidia ve Lecidella türlerinin (liken oluşturan ascomycetes) rDNA ITS bölgesinin dizi analizi yöntemi ile tanımlanması
Identification of some Lecidea, Porpidia and Lecidella species (lichen-forming ascomycetes) distributed in Turkey by sequence analysis of rDNA ITS region
Esin Başaran, Demet Cansaran - Duman, İlker Büyük, Sümer Aras
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.23540  Sayfalar 45 - 58

OLGU SUNUMU
8.
Pantoea agglomerans’ın neden olduğu kateter ilişkili bir sepsis olgusu
A catheter related sepsis case caused by Pantoea agglomerans
Fadime Yılmaz, Sercan Savcı, Elvin Pazar - Yıldırım, Nevriye Gönüllü, Işıl Bavunoğlu, Fatma Köksal - Çakırlar, Yavuz Uyar, Hrisi Bahar Tokman, Murat Günaydın, Nuri Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.90267  Sayfalar 59 - 62

DERLEME
9.
Klinik bakteriyoloji tanısında moleküler teknikler
Molecular techniques for clinical diagnostic bacteriology
Nevriye Gönüllü
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.32704  Sayfalar 63 - 72

10.
Kuşlarda ve insanlarda Chlamydophila psittaci enfeksiyonu
Chlamydophila psittaci infection of birds and humans
Bülent Baş, Gökçen Dinç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.13281  Sayfalar 73 - 78

11.
Laktik asit bakterilerinde çoğunluğu algılama mekanizması
Quorum sensing mechanism in lactic acid bacteria
Hatice Yılmaz - Yıldıran, Aynur Gül Karahan, Gülden Başyiğit - Kılıç
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.04695  Sayfalar 79 - 90


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale