ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - 1990
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1990 Cilt 47 Sayı 1 Basılmış tüm dergi

Sayfalar 1 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sağlıklı Kan Donörlerinden HBsAg Prevalansı
Prevalence of HBsAg Healthy Blood Donors
Aziz Hacıbektaşoğlu, Alaaddin Pahsa, Saim Dayan, Hasan Irmak, Fikri Kocabalkan
Sayfalar 109 - 117

LookUs & Online Makale
w