ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - 1990
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1990 Cilt 47 Sayı 1 Basılmış tüm dergi

Sayfalar 1 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sağlıklı Kan Donörlerinden HBsAg Prevalansı
Prevalence of HBsAg Healthy Blood Donors
Aziz Hacıbektaşoğlu, Alaaddin Pahsa, Saim Dayan, Hasan Irmak, Fikri Kocabalkan
Sayfalar 109 - 117
Ocak - 1985 Aralık 1989 tarihleri arasında Ankara bölgesindeki askerlerden GATA Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankasında kan bağışında bulunanlarda HBaAg seroprevalansı araştınldı. HBsAg pozitif vakaların Türkiye bölge ve illerine göre dagılımı incelendi. 32085 donörün 2779 (% 8.66) unda HBısAg pozitifşiği saptandı. Bu bulgular istatistik olarak dünyada gelişmek te olan ülkelerdeki dağılıma benzerlik göstermektedir. Bu çalışmadan alınan sonuçlar Türkiye'de güncel önemli bır sağlık problemi olan Hepatitis B Virus (HBV) infeksiyonunun epidemiyolojik önlemlerin alınmasında yardımcı olacağını düşündük.
The prevalence oC HBsAg was studied in the soldiers who were in military services and made a blood donation at the GATA Blood Training Center and Blood Bank in Ankara region between January 1985-Decmber 1989. The distribution of HBsAg positive cases were examlned according to provinces and clties of Turkey. At 2779 (8.66 %) of 32085 donors, HBsAg positive cases have been found. These findings have represented appropriateness statistically a normal distribution in the developing countries oC the World. Results obtained Crom tbis study are considered to be useful for epidemjological precautions for HBV (Hepatitis B Virus) infection a current
important healtb problem In Turkey.

LookUs & Online Makale
w