ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - 1990
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1990 Cilt 47 Sayı 2 Basılmış tüm dergi

Sayfalar 137 - 258
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Rifampisin Tedavisi Sırasında Oluşan Toksik Hepatit İnsidensi
The Toxic Hepatitis Rate During The Rifampicin Trearment
Pekcan Demiröz, Aziz Hacıbektaşoğlu, Kenan Keskin, Hasan Irmak, Abdullah Ceylan
Sayfalar 251 - 258

LookUs & Online Makale
w