ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 56 (1)
Cilt: 56  Sayı: 1 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1999 Cilt 56 Sayı 1 Basılmış tüm dergi
Full printed journal

Sayfalar 0 - 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
2.
POZiTiF KAN KÜLTÜRLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi VE KLiNiK ÖNEMi
Semra Tunçbilek, Nurcan Baykam, Nilüfer Eren, Süheyla Öztürk
Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
KRONİK AKTiF HEPATİT B VİRÜS iNFEKSiYONLU OLGULARDA ALFA iNTERFERON TEDAVİSİNiN İZLENMESiNDE SERUMDA HEPATiT B ViRÜS DNA ÖLÇÜMLERiNiN DEGERi
Can Murat Beker, Ufuk Dizer, Levent Hayat, Ali İnal, Mesut Ortatatlı, Volkan Özgüven
Sayfalar 5 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
GÖLBAŞI'NDA GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERiYODiK ESNAF MUAYENELERiNiN VE BURUN-BOĞAZ TAŞIYICILlKLARININ DEĞERLENDiRiLMESi
Seçil Özkan, Sefer Aycan, Nedim Sultan, Işıl Maral
Sayfalar 13 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
MALİGNİTELİ OLGULARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ TİPLENDiRiLMESi
Ahmet Turan Soy, Orhan Cem Aktepe, Hülya Altınyollar, Nilay Çöplü, Engin Güvener
Sayfalar 19 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
ARTAN DOZLARDAKi OKSiTETRASiKLiNiN TAVŞANLARDA iMMUN SiSTEMiN ÇEŞiTLi PARAMETRELERi ÜZERiNE ETKiLERi
THE EFFECTS OF INCREASING DOSES OF OXYTETRACYCLlNE ON VARIOUS PARAMETERS OF IMMUNE RESPONSE iN RABBITS
İsmail Kutlu, Hidayet Yavuz
Sayfalar 27 - 33

7.
Ankara Batıkent 1 Nolu Sağllk Ocağı Bölgesi'nde 12-59 Aylık Çocuklara Kabakulak Prevalansı Ve Buna Etki Eden Faktörler
Mumps Prevalance And The Factors Which Affected In 12•59 Months Children In Ankara Batikent Health Center #1 Region
Rüştü Cenap Yıldırım, Sefer Aycan
Sayfalar 35 - 41

DERLEME
8.
Dünya'da Ve Türkiye'de Kızamık Hastalıgına Karşı Aşılama Programları
Measles Vaccination Programs In The World And In Turkey
Seçil Özkan, Sefer Aycan
Sayfalar 43 - 49
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale