ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
KRONİK AKTiF HEPATİT B VİRÜS iNFEKSiYONLU OLGULARDA ALFA iNTERFERON TEDAVİSİNiN İZLENMESiNDE SERUMDA HEPATiT B ViRÜS DNA ÖLÇÜMLERiNiN DEGERi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(1): 5-11

KRONİK AKTiF HEPATİT B VİRÜS iNFEKSiYONLU OLGULARDA ALFA iNTERFERON TEDAVİSİNiN İZLENMESiNDE SERUMDA HEPATiT B ViRÜS DNA ÖLÇÜMLERiNiN DEGERi

Can Murat Beker1, Ufuk Dizer2, Levent Hayat1, Ali İnal3, Mesut Ortatatlı1, Volkan Özgüven1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Ankara
2Askeri Hastane, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Tatvan
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İmmunoloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B virüs infeksıyonu, interferon tedavisi, hepatitis B viral DNA

Can Murat Beker, Ufuk Dizer, Levent Hayat, Ali İnal, Mesut Ortatatlı, Volkan Özgüven. KRONİK AKTiF HEPATİT B VİRÜS iNFEKSiYONLU OLGULARDA ALFA iNTERFERON TEDAVİSİNiN İZLENMESiNDE SERUMDA HEPATiT B ViRÜS DNA ÖLÇÜMLERiNiN DEGERi. Turk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56(1): 5-11

Sorumlu Yazar: Can Murat Beker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (2141 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w