ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
TÜM DERGİ
1.
Yıl 1999 Cilt 56 Sayı 2 Basılmış tüm dergi
Full printed journal

Sayfalar 54 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
2.
İncir ve Üzümde Okratoksin A'nın Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Metodu ile Saptanması
The Determination of Ochratoxin A in Raisin and Fig By High Performance Liquid Chromatography Summary
Emel Kuruoğlu, Neslihan Özçile, Sibel Göçer
Sayfalar 55 - 59

3.
ELEKTROMANYETİK ALANIN SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA HÜCRELERiNiN ÜREMESi ÜZERiNE ETKİSİNiN SPEKTROFOTOMETRiK OLARAK DEĞERLENDiRİLMESİ
Spectrophotometric Evaluation Of The Growth Of Saccharomyces Gerevisiae Yeast Cells Under The Electromagnetic Field
Eyyüp Gülbandılar, Aysel Gülbandılar
Sayfalar 61 - 66

4.
Albendazol'un Hümoral Ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerıne Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Albendazole on Humoral and Cellular Immune Response
Ender Yarsan, Mehmet Tanyüksel, Cahit Babür, İsmail Kutlu
Sayfalar 67 - 74


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale